Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tính Nết

Ăn trước sạch bát
Xem: 8823
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ăn thóc tìm giống Tính Nết Đại Chúng 2203
Ăn từ giờ Dần đến giờ Ty Tính Nết Đại Chúng 3252
Ăn miếng ngon nhớ chồng con ở nhà Tính Nết Đại Chúng 816
Ăn thì nhiều chứ ở có bao nhiêu Tính Nết Đại Chúng 10168
Ăn cám xú Tính Nết Đại Chúng 5101
Ăn cháo để gạo cho vay Tính Nết Đại Chúng 4295
Ăn càn nói bậy Tính Nết Đại Chúng 1885
Ăn cây táo rào cây sung (soan) (táo) (nhãn) Tính Nết Đại Chúng 5515
Ăn cám trả vàng Tính Nết Đại Chúng 7604
Ăn không kịp thở Tính Nết Đại Chúng 4369
Ăn hết cả phần cơm chó Tính Nết Đại Chúng 564
Ăn dè xẻng Tính Nết Đại Chúng 3806
Ăn quen, chầy ngày phải mắc Tính Nết Đại Chúng 3951
Ăn không được thì bảo rằng hôi Tính Nết Đại Chúng 9354
Ăn nói hỗn xược Tính Nết Đại Chúng 6459
Ăn vụng như chớp Tính Nết Đại Chúng 1772
Ăn vụng quen tay, ngủ ngày quen mắt Tính Nết Đại Chúng 2499
Ăn kiêng nằm cữ Tính Nết Đại Chúng 4266
Ăn bát cơm đầy nhớ ngày gian khổ Tính Nết Đại Chúng 5428
Ăn tươi nuốt sống Tính Nết Đại Chúng 8080