Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tính Nết

Ăn trước trả sau, đau hơn hoạn
Xem: 1609
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng
Tính Nết Đại Chúng 2584
Ăn rồi quẹt môi Tính Nết Đại Chúng 993
Đãi bôi kia hỡi đãi bôi
Có một đấu tấm đãi mười khúc sông
Tính Nết Đại Chúng 494
Ăn mày cửa Phật Tính Nết Đại Chúng 4413
Ăn như xáng xúc làm như lục bình trôi Tính Nết Đại Chúng 9343
Ăn lắm thì nghèo, ngủ nhiều thì khó Tính Nết Đại Chúng 9835
Ăn no ngủ kỹ Tính Nết Đại Chúng 8141
Ăn thì mau chân việc cần thì đủng đỉnh Tính Nết Đại Chúng 10177
Ăn trầu nhà trai Tính Nết Đại Chúng 7691
Ăn mặn hay khát nước Tính Nết Đại Chúng 2690
Ăn trộm chiêng không dám đánh Tính Nết Đại Chúng 8226
Ăn thịt người không tanh Tính Nết Đại Chúng 1793
Ăn trước trả sau, đau hơn hoạn Tính Nết Đại Chúng 1609
Ăn ba đọi, nói ba lời Tính Nết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8486
Ăn no hôm trước lo được hôm sau Tính Nết Đại Chúng 6839
Ăn cơm hớt Tính Nết Đại Chúng 7370
Ăn dè xẻng Tính Nết Đại Chúng 3792
Ăn biếu ngồi chiếu hoa Tính Nết Đại Chúng 7929
Ăn măng nói mọc,
Ăn cò nói bay
Tính Nết Đại Chúng 1283
Ăn có chỗ, đỗ có nơi Tính Nết Đại Chúng 7114