Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Quan Quyền

Anh đi võng giá lá diềm
Ghẹo em, em ghẹo lại, chớ quan quyền mực (mặt) kệ anh
Xem: 4853
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Làm quan chẳng xét cho dân
Không tin ngài xuống, ngài mần, ngài coi.
Quan Quyền Miền Nam, Bạc Liêu 8031
Ăn hối lộ Quan Quyền Đại Chúng 3372
Em là con gái đồng trinh
Em đi bán rượu qua dinh ông Nghè
Ông Nghè sai lính ra ve
- Trăm lạy ông Nghè, em đã có con !
- Có con thì mặc có con
Thắt lưng cho tròn, mà lấy chồng quan
Quan Quyền Đại Chúng 4344
Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức Quan Quyền Miền Trung 5258
Tôi là con gái đồng trinh
Tôi đi bán rượu qua dinh ông Nghè
Ông Nghè sai lính ra ve (đe)
Bẩm lạy ông Nghè tôi đã có con
Có con thì mặc có con
Thắt lưng cho tròn mà lấy chồng quan
Quan Quyền Đại Chúng 5697
Chơi với Quan Thanh Lâm
Như giáo đâm vào ruột
Quan Quyền Đại Chúng 4968
Kể từ lính mộ ra đi
Ở nhà nhiều nỗi sầu bi thất tình
Sự này bởi tại triều đình
Đêm nằm nghĩ lại phận mình gian nan.
Quan Quyền Miền Trung, Huế 3203
Đồn rằng quan tướng có danh
Cưỡi ngựa một mình chẳng chịu vịn ai
Vua khen rằng ấy mới tài
Ban cho cái áo với hai đồng tiền
Đánh giặc thì chạy xung thiên
Xông vào trận tiền cởi khố giặc ra
Giặc sợ giặc chạy về nhà.
Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân!
Quan Quyền Đại Chúng 4656
Cầm cân nảy mực Quan Quyền Đại Chúng 9632
Ban ngày quan lớn như thần
Ban đêm quan lớn tần mần như ma
Quan Quyền Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7019
Quan có cần nhưng dân chưa vội
Quan có vội, quan lội quan sang
Quan Quyền Đại Chúng 3509
Tham quyền cố vị Quan Quyền Đại Chúng 8935
Dù em buôn bán xa gần
Làm sao tránh khỏi cửa tuần, cửa môn?
Quan Quyền Đại Chúng 8093
Ăn trên ngồi trốc hưởng lộc dài dài Quan Quyền Đại Chúng 3904
Tướng chuộng nhiều quan
Dân chuộng nhiều người
Quan Quyền Đại Chúng 6052
Công bộc Quan Quyền Đại Chúng 6080
Nhà giàu yêu kẻ thật thà
Nhà quan yêu kẻ vào ra nịnh thần
Quan Quyền Đại Chúng 7108
Làm quan muốn sang bán hàng muốn đắt Quan Quyền Đại Chúng 8346
Công minh chính trực Quan Quyền Đại Chúng 4946
Em là con gái cửa dinh
Qua dinh cụ lớn, cụ rình cụ nom
Của em chẳng để ai dòm
Cáo già hết ngóm, mèo non cũng chừa
Quan Quyền Đại Chúng 6903