Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Móc

Anh ơi! Chê nhỡ lấy nhầm,
Chê vàng lấy đá cực lòng anh ơi
Xem: 7135
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Nước ròng chảy thấu Tam giang (2)
Sầu đâu chín rụng, sao chàng bặt tin?
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 9870
Anh nghe lời ai quăng tên, bẻ ná
Giận ai quăng khóa, bẻ chìa
Tiền nhựt gá dươn (duyên) chồng vợ như tờ giấy trải
Hậu nhựt loan cách phụng lìa tại ai!
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 3551
Cây sao bóng mát không ngồi
Ra ngồi chỗ nắng, trách Trời không râm (mưa)
Trách Móc Đại Chúng 5924
Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước đi tìm người thương
Người thương ơi hỡi người thương
Đi đâu mà để buồng hương lạnh lùng
Trách Móc Miền Nam, An Giang 170
Ai đem con sáo sang sông (3)
Cho nên vá áo cho chồng tôi đây
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 1744
Phụng với loan gá nghĩa trên cành,
Loan chưa bỏ phụng, phụng đành bỏ loan.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 4256
Gởi thời gởi đãy gởi khăn,
Gởi chi chục giấy mấy lăm đồng tiền !…
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 5811
Rô ranh róc rách đường cày
Ai ghẹo gì mày hỡi cá rô ranh
Trách Móc Đại Chúng 5243
Trách ai dụm miệng nói gièm,
Cho heo kia bỏ máng, chê hèm không ăn.
Trách Móc Miền Nam, Cần Thơ, 4302
Lúc sống, thời chẳng cho ăn,
Đến khi thác xuống, làm văn tế ruồi.
Trách Móc Đại Chúng 10021
Người thử hay là người thương
Hay là người thử trăm đường người chê?
Trách Móc Đại Chúng 5774
Trách duyên trách số lỡ làng
Cầm gương gương tối, cầm vàng vàng phai.
Trách Móc Đại Chúng 8558
Gió Nồm là gió Nồm Nam
Trách người quân tử ăn tham không chào
Gió Nồm là gió Nồm Nồm
Trách người quân tử có mồm không ăn
Trách Móc Đại Chúng 8366
Trách trời sao lại bất công
Kẻ đôi ba vợ, người phòng không suốt đời
Bắc thang lên hỏi ông trời
Công bằng không thấy, thấy đời bất công?
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 5763
Xưa kia mình nói với ta
Sông sâu nên cạn, đường xa nên gần.
Giờ mình ăn ở lần khân,
Ngòi cạn nên thẳm, đường gần nên xa.
Trách Móc Đại Chúng 4682
Lỗi nhịp trống, lỗi niềm phu phụ
Lỗi trường canh lại lỗi nhịp đờn
Gá dươn chồng vợ sao nay anh giận mai hờn bỏ nhau.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 6264
Áo rách còn bốn chéo đinh,
Sao anh không nghĩ chút tình em may?
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 1626
Liệu bề thương được thì thương
Đừng trao gánh nặng giữa đường tội em
Trách Móc Miền Nam, Kiên Giang 7768
Xưa kia nói nói thề thề
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai ?
Trách Móc Đại Chúng 2049
Anh tham chi nhiều điều mặn lạt
Em rút lông nhím bạc trao liền
Em về phụ mẫu lo phiền
Lỗi em chịu lỗi, nói đi cấy ruộng miền mất tiêu
Trách Móc Đại Chúng 4108