Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Thời Gian

Ba bảy hăm mốt
Xem: 2313
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Năm cũ chưa qua năm mới đã đến Thời Gian Đại Chúng 3831
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Nó đi đi mãi không chờ đợi ai
Thời Gian Đại Chúng 8741
Năm canh trằn trọc xốn xang
Lăn qua lộn lại nghĩa vàng không nguôi
Thời Gian Đại Chúng 7832
Ăn đầu dần chí dậu Thời Gian Miền Trung, Nghệ Tĩnh 10362
Buồn vì một nỗi tháng Giêng
Con chim cái cú nằm nghiêng thở dài
Buồn vì một nỗi tháng Hai
Đêm ngắn ngày dài thua thiệt người ta
Buồn vì một nỗi tháng Ba
Mưa dầu nắng lửa người ta lừ đừ
Buồn vì một nỗi tháng Tư
Con mắt lừ đừ cơm chẳng muốn ăn
Buồn vì một nỗi tháng Năm
Chưa đặt mình nằm gà đã gáy kêu
Bước sang tháng Sáu lại đều
Thời Gian Đại Chúng 3880
Con so về nhà mạ
Con rạ về nhà chồng
Thời Gian Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1538
Một đêm là năm trống canh
Ngủ đi thì chớ, trở mình lại thương.
Ruột tằm bối rối tơ vương
Như ai để nhớ để thương trong lòng.
Thời Gian Đại Chúng 9121
Hội An đất hẹp, người đông ,
Nhân tình thuần hậu là bông đủ màu .
Thời Gian Miền Trung, Quảng Nam 2431
Năm cùng tháng hạn Thời Gian Đại Chúng 2980
Năm canh qua bậu lăn lộn phòng loan,
Bậu về Vĩnh Long nọ dặm đàng xa xôi.
Thời Gian Miền Nam, 3690
Người ta cười ba tháng không ai cười ba năm Thời Gian Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4651
Nhất thốn quan âm nhất thốn kim Thời Gian Đại Chúng 6078
Trèo lên truột xuống Thời Gian Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3386
Ba rằm bảy mồng một Thời Gian Đại Chúng 7892
Nửa đêm gà gáy Thời Gian Đại Chúng 5601
Mất công cho mượn mất công đòi Thời Gian Miền Trung, Nghệ Tĩnh 298
Năm canh thở vắn than dài
Gieo mình xuống sạp lại ngồi lên muị
Nhìn sông chỉ thấy sông dài
Nhìn non non ngất, trông người mù tăm.
Năm con ngựa bạch sang sông
Năm gian nhà ngói đèn trong đèn ngoàị
Đèn yêu ai mà đèn chẳng tắt
Ta yêu mình nước mắt nhỏ rạ
Thời Gian Đại Chúng 9813
Anh đứng ở Nha Trang
Trông sang Xóm Bóng
Ánh trăng lờ mờ, lượn sóng lăn tăn.
Gần nhau chưa kịp nói năng,
Bây giờ sông cách, biển ngăn ngại ngùng?
Biển sâu con cá vẫy vùng
Sông sâu không dễ mượn dòng đưa thư
Anh nguyền cùng em:
Bao giờ Hòn Chữ bể tư
Biển Nha Trang cạn nước
Anh mới từ duyên em
Thời Gian Miền Trung, Khánh Hòa 10343
Năm dài tháng rộng Thời Gian Đại Chúng 9721
Năm cùng tháng tận Thời Gian Đại Chúng 5749