Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhất Quyết

Ba năm lòng dạ tạc ghi
Sống thì đồng tịch thác thì đồng tâm
Xin cho chàng giữ dạ sắt cầm
Tiên sa xuống đất mấy mươi lần mược tiên
Trăng trên trời còn khuyết lưỡi liềm
Huống chi người để đi tìm cầu hôn
Thiếu chi nơi bạc đống
Thiếu chi chốn vàng chôn
Sao anh không chuộng khéo mà khôn đi tìm
Biết làm sao biến đặng con chim
Bay vô thăm bạn rồi bay trở về
Muốn cho sông cận núi kề
Mấy lời giao anh hứa, mấy lời thề anh ghi
Xem: 8632
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Cây kiềng vàng đeo lâu còn đỏ
Đôi đứa mình còn nhỏ còn thương
Dẫu cho cha mẹ không thương
Đôi ta trải chiếu ngoài đường lạy vô
Nhất Quyết Đại Chúng 5476
Thuyền dời nhưng bến không dời
Như em nói chắc một lời mà thôi
Nhất Quyết Đại Chúng 3536
Ba năm còn đợi được thay
Huống chi vài tháng nào ai than phiền!
Nhất Quyết Đại Chúng 2025
Ra về lòng lại dặn lòng
Chanh chua chớ phụ, ngọt bòng chớ ham.
Nhất Quyết Đại Chúng 8378
Thương anh không quản chi xa
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều
Nhất Quyết Đại Chúng 2849
Trăm năm trăm tuổi may rủi một chồng
Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai
Nhất Quyết Miền Nam, Đồng Tháp, Bạc Liêu 435
Thương nhau gặp khúc sông vơi
Khó khăn gian hiểm chẳng rời thủy chung.
Nhất Quyết Đại Chúng 5847
Bãi dài cát nhỏ, hột to,
Thác đi thì mặc sống lo kết nguyền.
Nhất Quyết Miền Nam, 6924
Ai làm nên vịt xa chuồng
Đồng Nai xa xứ, thời xa xứ sự
Thời xa ngũ sự, thời xa đồng bao
- Ai làm nên nhộng xa tằm
Con Hạc xa uổng hạc
Đôi đứa mình đừng xa
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa, Miền Nam, Đồng Nai 1470
Gió đưa liễu yếu, mai oằn
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai.
Nhất Quyết Miền Nam, Kiên Giang 4803
Sao sao cũng vợ cũng chồng
Lời nguyền đá núi vàng ròng không phai
Chưn giày chưn dép mược ai
Thiếp không lòng một dạ hai bỏ chàng
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 8055
Cha mẹ anh có đánh quằn đánh quại
Bắt anh ra treo tại nhành dương
Biểu từ ai anh từ đặng,
Chớ biểu anh từ người thương anh không từ
Nhất Quyết Đại Chúng 5213
Đêm nằm thiêm thiếp nhớ điệp phòng ba
Tai nghe lời nói tiên sa miệng cười
Nào ai trao miếng vàng mười cũng không
Thiếp thương chàng cho đáng cái công
Bông hoa thơm nở, nhụy không có lìa
Ví dầu trời có phân chia
Đôi ta như khóa cùng chìa đừng rơi
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 4669
Chim khôn mắc phải lưới bồng,
Ai mà gỡ đặng đền công lạng vàng.
Đền vàng anh chẳng lấy vàng,
Lòng anh quyết chí lấy nàng mới thôi.
Nhất Quyết Miền Nam, Tiền Giang 5033
Dao phay năm bảy ngọn em cũng ôm trọn vào mình
Chết thời em chịu chết, chớ xa ngãi tình, em không xa.
Nhất Quyết Miền Nam, Tiền Giang 2031
Bây giờ em đã quyết với anh
Dầu Trương Nghi với Tô Tử dỗ dành cũng chẳng xiêu
Nhất Quyết Đại Chúng 8653
Gió đưa liễu yếu, mai oằn (3)
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai.
Nhất Quyết Miền Nam, Kiên Giang 1465
Bốn phương chi thiếu anh hùng
Liễu mai em chọn bá tùng sánh duyên
Nhất Quyết Đại Chúng 3775
Thương nhau bất luận giàu nghèo
Dù cho lên ải xuống đèo cũng cam.
Nhất Quyết Đại Chúng 8942
Em nói với anh như đá táng cột nhà
Đá còn sai cột lời nói mà không sai
Chân giàu chưn dép mược ai
Em không ham hố mà sai lòng chàng
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 2059