Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tang Chế

Ba năm tang chế chịu chung,
Mũ rơm anh đội, áo mùng em mang.
Xem: 7042
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ai chết trước thì được ấm mồ Tang Chế Đại Chúng 6662
Lễ bái quan Tang Chế Đại Chúng 10098
Mình sinh đã có con trai
Giá triệu con gái, quan tài nàng dâu
Tang Chế Đại Chúng 6389
Lễ động quan Tang Chế Đại Chúng 754
Ba năm tang chế mãn rồi,
Đầu dơ em gội vòng thời em đeo.
Tang Chế Miền Nam, 4687
Anh đau tương tư nằm trên bộ vạc
Hồn anh thất lạc xuống chốn Diêm Đình
Ông vua phán quở: anh vì tình thác oan
Em ơi! Một mai anh chết
Em đừng có đến để tang
Bởi tại nơi em mà thiên hạ luận bàn
Tang Chế Miền Nam, Đồng Tháp 8161
Ba năm tang chế chịu chung,
Mũ rơm anh đội, áo mùng em mang.
Tang Chế Miền Trung, Phú Yên, 7042
Thờ chồng nuôi con Tang Chế Đại Chúng 4582
Thở hơi cuối cùng Tang Chế Đại Chúng 1173
Con cò mắc rò mà chết
Con quạ mua (Con diều xúc) nếp làm chay
Con cu đánh trống ba ngày
Chào mào đội mũ làm tầy đọc văn
Láng giềng chạy đến lăng xăng
Mua ba thước vải đội khăn cho cò
Tang Chế Đại Chúng 1930
Ai chê đám cưới ai cười đám ma Tang Chế Đại Chúng 729
Con cò mắc rò mà chết (2)
Con quạ ở nhà mua nếp làm chay
Cu cu đánh trống bằng tay
Chào mào đội mũ làm thầy đọc văn
Chiền chiện vừa khóc vừa lăn
Một bầy se sẻ bịt khăn cho cò
Tang Chế Đại Chúng 6663
Làm Tuần Tang Chế Đại Chúng 6639
Con cò chết rũ trên cây
Bồ nông (Bổ cu) mở lịch xem ngày làm ma
Cà cuống uống rượu la đà
Bao nhiêu cóc nhái nhảy ra chia phần
Chào mào thì đánh trống quân
Chim chích mặc quần vác mõ đi rao
Tang Chế Đại Chúng 710
Làm chay Tang Chế Đại Chúng 757
Bậu để chế cho ai xé anh một nửa
Bậu để chế chồng, châm lửa đốt đi
Tang Chế Đại Chúng 3118
Ba năm là mấy chàng ơi
Người lại thương người ai mãi thương ma.
Tang Chế Đại Chúng 4350
An giấc ngàn thu Tang Chế Đại Chúng 2118
Anh nghiêng tai cho em hỏi nhỏ, không dám hỏi to,
Hỏi anh tang chế cho ai?
Bịt cho thân phụ thì xé hai em bịt cùng.
- Thôi thì tang chế chịu chung,
Mũ rơm anh đội, áo thùng em mang.
Tang Chế Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 6894
Lễ đại liệm Tang Chế Đại Chúng 4441