Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Đời Sống

Bách tuế vi kỳ
Xem: 6973
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Miếng trầu héo chung rượu lạt Đời Sống Đại Chúng 5814
Anh đây như thể lão chài
Vực sâu thả lưới, bãi chài buông câu.
Đời Sống Miền Nam 4305
Điền viên sinh hoạt Đời Sống Đại Chúng 3716
Ăn thì chớ no
Ngủ thì đừng có ngủ cho rạng ngày
Phơi lúa thì phải năng quây
Gạo đâm liền trày,
Đừng có nghỉ chân.
Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1270
Ăn có nơi con ơi,
Nhởi có chốn con ơi.
Trăm múi cái sự đời,
Nghìn múi cái sự đời,
Sự chi cũng phải nghị,
Sự gì cũng phải nghị.
Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7557
Con tằm, con nhện vương tơ
Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm.
Đời Sống Đại Chúng 8962
Bách tuế vi kỳ Đời Sống Đại Chúng 6973
Trầu héo cau ôi (rượu lạt) Đời Sống Đại Chúng 496
Muốn trong nước phải đánh phèn
Mua phèn phải tốn đồng tiền mới trong.
Đời Sống Miền Nam, 8269
Ăn rau thì chịu ăn rau
Có thương thì lấy ham giàu mà chi.
Chồng giàu mà lại ngu si,
Ăn no béo mợ, ngủ khì ngày đêm .
Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4289
Miếng trầu nên dâu nhà người Đời Sống Đại Chúng 7760
Mai ngọc trầm châu Đời Sống Đại Chúng 2653
Ăn thì cổ ngay, mần thì tay rụt Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7403
Miếng trầu là đầu thuốc câm Đời Sống Đại Chúng 761
Ăn sô uống sa Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8434
Tháng chín thì quít đỏ trôn
Tháng mười ngái mọc, cái con tìm về
Đời Sống Đại Chúng 9811
Chiều như chiều vong Đời Sống Đại Chúng 4036
Miếng trầu làm đầu câu chuyện Đời Sống Đại Chúng 6077
Bán gà kiêng trời gió, bán chó kiêng trời mưa Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 10012
Ăn mang như May Bường Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8607