Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Móc

Buổi chợ đông con cá đồng anh chê lạt (2)
Buổi chợ tan rồi con tép bạc anh cũng mua
Xem: 237
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Nói thương mà ở chẳng thương
Đi đâu mà để buồng hương lạnh lùng.
Đêm qua khi lạnh khi nồng
Khi đắp áo ngắn khi chung áo dàị
Bây giờ chàng đã nghe ai
Áo ngắn chẳng đắp, áo dài không chung?
Trách Móc Đại Chúng 10030
Ai làm cho trái giập bầm
Cho hoa rơi cánh đổ lầm cho tôi
Trách Móc Đại Chúng 3127
Chiều rồi kẻ Bắc người Đông
Trách lòng người ngỡi (nghĩa) nói không thiệt lời.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 5246
Có mặt thì mắng vắng mặt thì thương
Mình về chốn cũ vấn vương nơi nào?
Trách Móc Miền Nam, 8166
Thượng lộ đường vô phương đáo mã,
Anh có dứt tình em nữa, thì khoan đã hỡi anh !
Duyên kia trách để trong thành,
Lời của em với anh lần trước, sao dạ anh đành bỏ em?
Trách Móc Miền Nam, Cần Thơ 6553
Con dao vàng rọc lá trầu vàng
Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa
Trách Móc Miền Nam, An Giang 4693
Cá ở ao môn, sầu tam tứ nhị,
Được chữ sang giàu, chẳng nghĩ tới nhau.
Trách Móc Miền Nam, 569
Em thương anh chưa hết đoạn sầu
Gà kia vội gáy trống trên lầu vội tan.
Trách Móc Miền Nam, Bạc Liêu 8122
Người về người đã nghe ai
Thả chông đường nghĩa, rắc gai lối tình?
Trách Móc Đại Chúng 4049
Có thương thì thương cho chắc
Có bỏ thì bỏ cho luôn
Đừng như con thỏ nọ đứng đầu truông
Khi vui giỡn bóng, khi buồn giỡn trăng
Trách Móc Đại Chúng 5273
Thiếu chi cam rím hồng rim
Bắt anh đi tìm khế rụng bờ ao
Trách Móc Đại Chúng 2136
Trách ai đem lửa đốt lòng
Nước tro chảy xuống cho buồn dạ anh
Trách Móc Đại Chúng 371
Đêm khuya nghe vạc cầm canh
Nghe chuông dóng sáu, nghe anh khuyên nàng.
Anh khuyên, nàng đã hồ nghe
Trách con gà trống te te gáy dồn…
Trách Móc Đại Chúng 4981
Chàng ơi, nỡ phụ thiếp sao?
Nẳm giờ sớm tối ra vào có nhau.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 5451
Trăng rằng trăng chẳng nguyệt hoa
Sao trăng chứa cuội trong nhà hở trăng?
Trách Móc Đại Chúng 2403
Trách ai vội phá rừng chồi
Trống chỗ anh ngồi chuyện vãn với em
Trách Móc Đại Chúng 1631
Cây sao bóng mát không ngồi
Ra ngồi chỗ nắng, trách Trời không râm (mưa)
Trách Móc Đại Chúng 5924
Cất tiếng than, hai hàng lụy nhỏ,
Anh nói thương em rồi, lại bỏ em đây
Trách Móc Miền Nam, Bến Tre 5835
Đũa bếp có đôi, chìa vôi lẻ bạn
Anh nỡ lòng nào đành đoạn bỏ em
Trách Móc Miền Nam, Đồng Tháp, Cần Thơ 3801
Trời mưa lộp bộp lá dừa,
Bợp anh ba bợp cho anh chừa đi đêm.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 9364