Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhân Cách

Cả ăn cả tiêu
Xem: 10200
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trai ôốc trai sò
Trai cầm cái vẹm
Trai mò trong niêu.
Nhân Cách Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9119
Mặc đời danh lợi bon chen
Thuyền trôi mặt nước, ngồi xem trăng ngà.
Nhân Cách Đại Chúng 7841
Thầy ẻ vầy đống mun
Ba bốn con chó lại hun mặt thầy.
Nhân Cách Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4128
Vô duyên chưa nói lại cười
Chưa đi mà chạy, chưa mời lại ăn
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long 1106
Ngôn quá kỳ hành bất khả trọng dụng Nhân Cách Đại Chúng 6306
Những người chước độc mưu thâm
Tai kia vạ nọ ngấm ngầm đến ngay
Nhân Cách Đại Chúng 8309
Ngôn bất tận ý Nhân Cách Đại Chúng 4662
Những người hiếu đễ trung trinh
Vẻ vang tiên tổ, hiển vinh họ hàng
Nhân Cách Đại Chúng 8703
Ăn đàn anh, làm đàn em Nhân Cách Đại Chúng 8478
Ngôn cận chí viễn Nhân Cách Đại Chúng 7096
Người gian thì sợ người ngay
Người ngay chẳng sơ đường cày cong queo (dây mực t
Nhân Cách Đại Chúng 3974
Người không học như ngọc không mài Nhân Cách Đại Chúng 6801
Hoa thơm ai chẳng muốn đeo
Người khôn ai chẳng nâng niu bên mình (*)
Nhân Cách Đại Chúng 5226
Tay chiêu, móc niêu chả rồi Nhân Cách Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 4776
Người khôn nhọc lo đứa dại ăn no lại nằm Nhân Cách Đại Chúng 8346
Buông phao thả lưới Nhân Cách Đại Chúng 7075
Khế rụng bờ ao, thanh tao anh lượm
Ngọt như cam sành, héo cuống anh cũng chê.
Nhân Cách Miền Nam, Tiền Giang 5329
Tôi là con gái xóm trong
Chân đi yểu điệu hình dong ai tày
Đôi cổ tay nhỏ nhi nhỏ nhí bằng cái bắp cày
Chân đi sừng sững rõ tày voi nan
Đôi má hồng cô bay trắng khốn,
Trắng nạn trắng tựa hòn than
Nằm đâu ngủ đấy lại toan kén chồng
Nhân Cách Đại Chúng 9812
Chiều chiều ai đứng hàng ba
Quần đen áo trắng nết na dịu dàng
Nhân Cách Đại Chúng 9323
Chưa chồng đi dọc đi ngang
Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi
Nhân Cách Đại Chúng 2508