Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Vận May

Cá vượt vũ môn
Xem: 2748
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Đa văn vi phú Vận May Đại Chúng 2666
Phú gia nhất tịch tửu bần hàn bán niên lương Vận May Đại Chúng 1100
Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay Vận May Đại Chúng 3320
Cá gặp nước Vận May Đại Chúng 6596
Cơn cỏ héo gặp trộ mưa rào Vận May Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5365
Anh hùng mạt lộ (mạt vận) Vận May Đại Chúng 8016
Dĩ ân báo oán Vận May Đại Chúng 10166
Nhất lộ phúc tinh Vận May Đại Chúng 4079
Mèo mù vớ được cá rán Vận May Đại Chúng 2889
Y dạng hồ lô Vận May Đại Chúng 2644
Cúc tú lan phương Vận May Đại Chúng 5660
Cá hóa long Vận May Đại Chúng 2569
Ca công tụng đức Vận May Đại Chúng 6567
Trăm phương cũng cõi trời chung
Trăm nghề cũng phải có công mới thành
Chữ rằng: Tiểu phú do cần (*)
Còn như đại phú là phần do thiên
Vận May Đại Chúng 3185
Đàn bà chơi với đàn bà
Một đồng tiền giáng đục ra chuông kềnh
Vận May Miền Trung, Phú Yên 8879
Cá nhảy vũ môn Vận May Đại Chúng 10020
Anh hùng gặp vận Vận May Đại Chúng 6024
Cá vượt vũ môn Vận May Đại Chúng 2748