Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Thăng Trầm

Chiếc buồm nho nhỏ
Ngọn gió hiu hiu
Nay nước thủy triều
Mai lại nước rươi
Sông sâu sóng cả em ơi !
Chờ cho sóng lặng, buồm xuôi, ta xuôi cùng
Trót đa mang vào kiếp bềnh bồng
Xuống ghềnh lên thác, một lòng ta thương nhau
Xem: 5310
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Con chim phượng hoàng bay ngang biển Bắc
Con cá ngư ông mong nước ngoài khơi
Gặp nhau đây xin phân tỏ đôi lời
Kẻo mai con cá về sông vịnh
Con chim nọ đổi dời non Nam
Thăng Trầm Đại Chúng 4245
Gẫm xem sự thế thăng trầm
Xưa ông mặt lớn, nay thằng tay trơn
Thăng Trầm Đại Chúng 2978
Bố thí giờ Thìn, ăn xin giờ Tỵ Thăng Trầm Đại Chúng 10042
Liếc nhìn thế sự thăng trầm
Chú đui khỏe mắt, anh câm khỏe mồm
Thăng Trầm Đại Chúng 1821
Con chim mày ở trên cây
Tao đứng dưới gốc mày bay đường nào
Thăng Trầm Đại Chúng 6132
Đá trôi lăng không trôi Thăng Trầm Đại Chúng 1622
Thế sự thăng trầm Thăng Trầm Đại Chúng 9766
Chiếc buồm nho nhỏ
Ngọn gió hiu hiu
Nay nước thủy triều
Mai lại nước rươi
Sông sâu sóng cả em ơi !
Chờ cho sóng lặng, buồm xuôi, ta xuôi cùng
Trót đa mang vào kiếp bềnh bồng
Xuống ghềnh lên thác, một lòng ta thương nhau
Thăng Trầm Đại Chúng 5310
Thử xem thế sự thăng trầm
Xưa ngơi gác tía, nay nằm chòi tranh.
Thăng Trầm Đại Chúng 2938