Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Lỡ Vận

Chiều chiều ông Lữ đi câu (2)
Bỏ ve, bỏ chén, bò bầu ai mang.
Xem: 4961
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Sa cơ lỡ vận Lỡ Vận Đại Chúng 1280
Chiều chiều ông Lữ đi cày (2)
Trâu lôi gãy ách, khoanh tay lên bờ
Lỡ Vận Miền Nam, Vĩnh Long 8796
Chim quyên xuống đất ăn trùn
Anh hùng lỡ vận lên rừng đốn than.
Em nhớ thương anh, lòng dạ chứa chan,
Thà rằng anh ở lại, cơ hàn có nhau.
Lỡ Vận Miền Nam, Bến Tre, Vĩnh Long, Miền Trung, Phú Yên 9261
Thất cơ lỡ vận Lỡ Vận Đại Chúng 2859
Gió đẩy đưa phơ phất ngọn cờ
Anh đây lỡ vận tại chờ duyên em
Kèm thơ nước mắt nhỏ len
Tương tư sầu muộn vì em có chồng
Lỡ Vận Đại Chúng 904
Chiều chiều bắt nhái cầm câu
Nhái kêu cái ẹo, thảm sầu nhái ơi
Lỡ Vận Đại Chúng 7373
Chiều chiều ông Lữ đi đăng
Cá tôm nhảy hết nhăn răng cười trừ
Lỡ Vận Miền Nam, Vĩnh Long 5934
Chiều chiều ông Lữ đi cày
Trâu tha, gãy ách, khoanh tay ngồi bờ.
Lỡ Vận Miền Trung, Miền Nam, Tiền Giang 4827
Chim Khuyên xuống đất ăn giun
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than
Có hèn cũng ngựa nhà quan
Khấu kiều rách nát hồng nhan vẫn còn
Lỡ Vận Đại Chúng 6896
Chim quyên xuống đất ăn trùn (3)
Anh hùng lỡ vận lên rừng đốt than!
Đốt than thì phải sàng than,
Làm sao đừng để lấm gan anh hùng.
Lỡ Vận Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 9120
Chiều chiều ông Lữ đi đăng (2)
Cá tôm không có nhăn răng cười hoài.
Lỡ Vận Miền Nam, Tiền Giang 6532
Chim Quyên xuống đất cùng Quyên
Anh hùng lỡ vận cũng nguyên anh hùng
Lỡ Vận Đại Chúng 7801
Ba với má em không tham cái nơi mâm thau, đũa trắc
Mà chịu cái nơi cơm hẩm, muối rang
Một mai có thất cơ lỡ vận thì thế gian khỏi cười
Lỡ Vận Miền Nam, Đồng Tháp 2258
Chiều chiều ông Lữ đi câu (2)
Bỏ ve, bỏ chén, bò bầu ai mang.
Lỡ Vận Miền Trung 4961