Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Đạo Đức

Chim quyên lau liếng bụi riềng
Kiếm nơi con thảo, mẹ hiền gởi thân.
Xem: 9851
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thân trọng thiên kim. (1) Đạo Đức Đại Chúng 5268
Sướng gì hơn sướng làm lành
Cho bao nhiêu của để dành bấy nhiêu
Đạo Đức Đại Chúng 1911
Của làm ra để trên gác
Của cờ bạc để ngoài sân
Của phù vân để ngoài ngõ
Đạo Đức Đại Chúng 4653
Lấy hận thù diệt hận thù
Hận thù không mất nghìn thu vẫn còn
Đạo Đức Đại Chúng 3768
Của phi nghĩa có giàu đâu
Ở cho ngay thật, giàu sang mới bền
Đạo Đức Đại Chúng 9126
Ai ơi! cứ ở cho lành,
Tu nhơn tích đức để dành về sau.
Đạo Đức Đại Chúng 4866
Ăn hiền ở lành Đạo Đức Đại Chúng 6731
Người ta có cửa có nhà
Thân tôi trôi nổi bớ bà ấy ơi.
Đạo Đức Miền Nam, Bạc Liêu 8781
Ở hiền rồi (thì) lại gặp lành (2)
Ở ác thì lại tan tành như tro
Đạo Đức Đại Chúng 7089
Cái cò cái vạc cái nông
Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò,
Không, không! Tôi đứng trên bờ
Mẹ con nhà vạc đổ ngờ cho tôi
Chẳng tin ông đứng ông coi
Mẹ con nhà nó còn ngồi đấy kia!
Đạo Đức Miền Nam, Bạc Liêu 5247
Cứu một người phúc đẳng hà sa Đạo Đức Đại Chúng 8367
Xa quê có lúc quay về
Mà sao nghèo mãi chưa hề buông tha.
Đạo Đức Miền Nam, Bạc Liêu 8597
Hễ muốn ra con người tử tế,
Phải thẳng ngay chớ để ai hờn
Làm ơn, ắt hẳn nên ơn
Trời nào phụ kẻ có nhơn bao giờ?
Đạo Đức Đại Chúng 1438
Đố ai lặn xuống vực sâu (2)
Mà đo miệng cá, để uốn lưỡi câu cho vừa
Đạo Đức Miền Nam, Bạc Liêu 7625
Ngãi nhơn là ngãi nhơn đồng,
Qua không biểu bậu bỏ chồng theo qua.
Đạo Đức Miền Trung, Phú Yên, 7278
Người trên chẳng giữ kỷ cương
Để cho kẻ dưới coi thường ngũ luân (*)
Đạo Đức Đại Chúng 5387
Mẹ già ở chốn lều tranh (5)
Đói no chẳng biết, rách lành chẳng hay
Đạo Đức Miền Nam, Kiên Giang 7954
Có tiền thì hậu mới hay
Đã vun cây đức, ắt đầy lòng nhơn
Đạo Đức Đại Chúng 2023
Tiền vua là tiền nước lụt
Tiền Bụt là tiền nước lũ
Đạo Đức Đại Chúng 9755
Đấng trượng phu đừng thù mới đáng
Đấng anh hùng đừng oán mới nên (hay)
Đạo Đức Miền Nam, Bạc Liêu 9789