Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Móc

Chung chăn, chung gối, chung mền,
Mà sao ai nỡ sớm quên lời thề.
Xem: 5054
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trách chàng ăn ở chấp chênh
Em như thuyền thúng lênh đênh giữa dòng
May ra trời lặng nước trong
Chẳng may bão táp cực lòng thiếp thay
Công thiếp vò võ đêm ngày
Mà chàng ăn ở thế này chàng ôi !
Thiếp như hoa đã nở rồi
Xin chàng che lấy mặt trời cho tươi
Trách Móc Đại Chúng 7741
Bậu nói với qua, bậu không bẻ lựu hái đào (2)
Chớ đào đâu bậu bọc, lựu nào bậu cầm tay.
Trách Móc Miền Nam, Cần Thơ, Đồng Tháp 4437
Ngựa ô chẳng cưỡi cưỡi bò
Đường ngay không chạy, chạy dò đường quanh
Trách Móc Đại Chúng 3033
Trách cha trách mẹ em lầm
Cho nên em phải khóc thầm hôm mai.
Trách chàng chẳng dám trách ai,
Trách chàng chè nụ hoa nhài không thơm.
Trách Móc Đại Chúng 8721
Bướm bay giữa bể bướm rơi
Anh thấy em còn ngó nhiều nơi anh buồn.
Trách Móc Đại Chúng 5908
Bậu đừng dứt nghĩa cầu ô,
Chớ anh không phụ Hớn chuộng Hồ như ai!
Trách Móc Miền Nam, Đồng Tháp 5225
Con cá lia thia tàu nằm trong bụi cúc
Xòe đuôi tứ túc, bốn chữ thượng văn
Em chê anh là người nghĩa không bằng
Để coi em kiếm chỗ nào hơn anh
Trách Móc Miền Nam, An Giang 8805
Ai trồng sen muống cùng bồn
Ai để chanh khế sánh cùng lựu lê?
Trách Móc Đại Chúng 1742
Thức chờ tim lụn dầu hao (2)
Ngày sáu khắc ra vào trông nhắc
Bạn phỉnh ta ngặt đà quá ngặt
Đêm thảm ngày sầu nước mắt nhỏ sa
Bậu bảo tin ta tin, không có xấu
Bấy nhiêu lời chị em có thấu
Chàng ham giàu khó hết ngõ nhắc trông
Con dế kêu vắng vẻ mùa đông
Nghe tiếng dìu dịu trong lòng khoái khoai
Chàng nghĩ đi sao không nghĩ lại
Nỡ bụng nào dứt áo lìa châu
Áo lìa bâu dứt tình ân ái về sau khó tìm
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 6108
Anh nghiêng tai dưới gió,
Để em (Cho thiếp) kể công khó cho anh nghe
Từ thuở anh đau ban cua,
Lưỡi đắng, miệng trắng cơm ôi
Công em đỡ đứng bồng ngồi
Bây giờ anh ở bạc trời nào để anh.
Trách Móc Miền Nam, An Giang, Bạc Liêu 7295
Trách ông tơ sao xe hoài xe hủy
Trách bà tơ sao se chỉ lộn vòng
Chỗ em không ưng thì bà muốn
Chỗ em bằng lòng thì bà lại xe rơi.
Trách Móc Miền Nam, Bạc Liêu 2210
Gọi đò chẳng thấy đò sang,
Phải chăng bến cũ, phụ chàng khách xưa.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 1405
Can thường khó lắm ai ơi,
Không như ong bướm đậu rồi lại bay.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 1083
Trách chàng chẳng trách ai đâu
Bởi chưng dây ngắn giếng sâu không vừa.
Trách chàng ăn ở thờ ơ
Lừa em như thể nước cờ đổi xe.
Lẳng lặng em giảng cho nghe
Bụng người quân tử ai dè nông sâu.
Trách Móc Đại Chúng 1209
Anh ơi! Chê nhỡ lấy nhầm,
Chê vàng lấy đá cực lòng anh ơi
Trách Móc Đại Chúng 7134
Trách lòng quân tử bia danh,
Chơi hoa rồi lại bẻ nhành bán rao.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 631
Chờ anh đã mãn tháng Tư
Anh không bước tới, em ừ nơi xa
Mời anh mười sáu qua nhà
Ăn trầu uống rượu nơi xa em kết nguyền
- Phải chi em nói tận từ
Thì anh bước tới tháng Tư đã rồi
Vì em ăn nói lôi thôi
Nơi xa họ bước tới đã rồi còn đâu
- Mời anh mười sáu qua nhà?
Mất lòng anh chịu, qua nhà thì không
Anh nguyền cùng em nước mắt chảy bằng sông
Buổi tiền duyên không đặng vợ chồng thì thôi
Trách Móc Miền Trung, Bình Định 2873
Người thử hay là người thương
Hay là người thử trăm đường người chê?
Trách Móc Đại Chúng 5774
Thả buồm ra ngân nga trời gió
Biết dạ anh rồi, thương đó bỏ đây.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 9080
Anh đã cho em lắm nỗi tư lương,
Đêm nằm dật dựa ngậm sương kêu trời…
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 3797