Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Khuyến Học

Cô kia má đỏ hồng hồng, (kc)
Cô không biết chữ nên chồng cô chê.
Cô ơi , gian khổ chớ nề ,
Bình dân (1) đã mở, sao không hề tham gia ?
Xem: 945
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Học hành thì ít vào thân
Chức cao quyền trọng dần dần theo sau
Khuyến Học Đại Chúng 1376
Chim non tập nhảy tập bay
Ở nhà ấp mẹ biết ngày nào khôn
Khuyến Học Đại Chúng 3423
Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân,
Nay anh học gần,
Mai anh học xa
Tiền gạo thì của mẹ cha
Cái nghiên cái bút thật là của em
Khuyến Học Đại Chúng 1250
Em thì canh cửi việc nhà
Nuôi anh ăn học đăng khoa bảng vàng
Trước là vinh hiển tổ đường
Bõ công đèn sách lưu hương con nhà
Rước vinh quy về nhà bái tổ
Ngả trâu bò làm lễ tế vua
Họ hàng ăn uống say sưa
Hàng Tổng hàng Huyện mừng cho ông Nghè
Khuyến Học Đại Chúng 6543
Bõ khi xoán váy quai còng
Cơm niêu nước lọ cho chồng đi thi
Khuyến Học Đại Chúng 6133
Trời cao đất rộng thênh thênh
Công danh phú quý, còn dành cho ta
Có công mài sắt, diệt tà
Gặp thời lọc sẽ vào ra dồi dào
Công của cũng chẳng là bao
Ra tay tháo vát, thế nào cũng nên
Khuyến Học Đại Chúng 7665
Học ăn học nói Khuyến Học Đại Chúng 384
Học khôn đi lính học tính đi buôn Khuyến Học Đại Chúng 1480
Học cao không muốn tranh giành
Những người học ít ưa sanh sự phiền
Khuyến Học Đại Chúng 9939
Trời mưa cho ướt lá riềng
Mua giấy mua bút mua nghiên học hành.
Chàng về em gửi đôi chanh
Trái chín nhuộm áo, trái xanh gội đầu.
Khuyến Học Đại Chúng 3191
Chàng đi thi, thiếp sợ mơ màng
Sợ chàng không đậu, về làng bắt xâu.
Khuyến Học Miền Trung, Phú Yên, 1573
Ba gian nhà khách
Chiếu sạch giường cao
Mời các thày vào
Muốn sao được thế
Mắm Nghệ lòng giòn
Rượu ngon cơm trắng
Các thày dù chẳng sá vào
Hãy dừng chân lại em chào cái nao
Đêm qua em mới chiêm bao
Có năm ông Cử bước vào nhà em
Cau tươi bổ, trầu cay têm
Đựng trong đĩa sứ em đem kính mời
Năm thày tốt số hơn người
Khoa này tất đỗ, nhớ lời em đây.
Khuyến Học Miền Bắc, Hà Nội 3360
Học trò trong Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế bỏ (chân) đi không đành
Khuyến Học Miền Trung, Quảng Ngãi 3215
Văn thì cửu phẩm đã sang
Võ thì lục phẩm còn mang gươm hầu
Khuyến Học Đại Chúng 2827
Mong anh thi đỗ ông Nghè
Lọng tía võng đào chễm chệ nghênh ngang
Khuyến Học Đại Chúng 8837
Học hành thi cử mà chi
Sáng sáng ăn no, tối ngủ khì
Khuyến Học Đại Chúng 1241
Học trò đèn sách hôm mai
Ngày sau thi đỗ nên trai mới hào
Làm nên quan thấp, quan cao
Làm nên vọng tía võng đào nghênh ngang
Khuyến Học Đại Chúng 5206
Trai thì đi học đỗ ba khoa liền
Khoa trước thì đỗ khôi nguyên
Khoa sau tiến sĩ đỗ liền ba khoa
Vinh qui bái tổ về nhà
Ăn mừng hai họ đủ ba tháng chày
Hàng phủ, hàng huyện đông tây
Rủ mừng quan trạng tới ngày hiển vinh
Khuyến Học Đại Chúng 2574
Tháng hai cho chí tháng mười
Năm mười hai tháng em ngồi em suy
Vụ chiêm em cấy lúa di
Vụ mùa lúa dé, sớm thì ba trăng
Thú quê rau cá đã từng
Gạo thơm cơm trắng chi bằng tám xoan
Việc nhà em liệu lo toan
Khuyên chàng học tập cho ngoan kẻo mà.
Khuyến Học Đại Chúng 3619
Hát lên một tiếng cho thanh
Trai bỏ học hành, gái bỏ bán buôn
Gái bỏ bán buôn, gái còn lịch sự
Trai bỏ học hành một chữ năm roi
Khuyến Học Miền Trung 10311