Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nguyền Rủa

Con mà chẳng kể mẹ cha,
Chẳng vướng họa nọ cũng là tai kia.
Xem: 3535
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Mồ cha cái áo rách này
Mất chúng, mất bạn, vì mày áo ơi
Nguyền Rủa Đại Chúng 1784
Đồ khái tha ma vật. Nguyền Rủa Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4111
Ác mọc lông trong bụng Nguyền Rủa Đại Chúng 6582
Con mà chẳng kể mẹ cha,
Chẳng vướng họa nọ cũng là tai kia.
Nguyền Rủa Miền Nam, Tiền Giang 3535
Cây cao không trái gái độc không con Nguyền Rủa Đại Chúng 8549
Bòn tro đãi trấu làm giàu
Đời nay nguyền rủa, đời sau ăn mày
Nguyền Rủa Đại Chúng 10194
Những người đói rách rạc dài
Bởi phụ của trời, làm chẳng nên ăn.
Nguyền Rủa Đại Chúng 2034
Mồ cha con bướm trắng
Đẻ mẹ con ong xanh
Khen ai uốn lưỡi cho ranh nói càn
Mồ cha con bướm trắng
Đẻ mẹ con ong vàng
Khen ai uốn lưỡi cho nàng nói chua
Nguyền Rủa Đại Chúng 6623
Mồ cha con bướm khôn ngoan
Hoa thơm bướm đậu, hoa tàn bướm bay
Nguyền Rủa Đại Chúng 4152
Mồ cha con chuột lăng loàn
Vì mi ai mới không tàn giấc hoa
Nguyền Rủa Đại Chúng 441
Mồ cha có đứa sợ đòn
Miễn là lấy được chồng giòn thì thôi
Nguyền Rủa Đại Chúng 7957