Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Móc

Đã có mắt thì xem đàng
Có phải cận thị ngó quàng ngó xiên
Xem: 369
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ai làm loan phụng rẽ bầy,
Cho em đau khổ làm vầy trời ơi!
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 193
Bấy lâu cách trở sơn khê
Tưởng anh đã đặng vinh huê với đời
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 5076
Gặp nhau đây không chào thì ra câu tình tệ,
Mà chào rồi sự thể bất minh,
Ở xa xôi không đặng rõ sự tình,
Em có đôi rồi, không biết; em một mình cũng nỏ hay?
Trách Móc Miền Trung, Huế 3628
Chàng ơi, nỡ phụ thiếp sao?
Nẳm giờ sớm tối ra vào có nhau.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 5451
Cái nón nhỏ nan, quai vàng chí ngực,
Em ham chi chỗ giàu cho cực tấm thân.
Trách Móc Miền Nam, Đồng Tháp 270
Gió nồm là gió nồn nam (2)
Trách người bạc nghĩa đi ngang không chào
Trách Móc Đại Chúng 6242
Cu kêu từng cặp trên cành
Tào khương nghĩa nặng, sao đành bỏ nhau
Trách Móc Đại Chúng 5480
Khen ai ở bạc như chàng
Đương cơn sóng gió chia vàng giữa sông
Ví dù chàng ở có công
Thì em lập miếu giữa sông mà thờ
Trách Móc Miền Nam, Bến Tre 4754
Trách ai đặng ná quên nơm
Đặng chim bẻ ná, quên ơn sinh thành
Trách Móc Đại Chúng 941
Đẹp chi cái áo vải bông
Đẹp chi con gái lộn chồng mà thương
Trách Móc Miền Nam, An Giang 5211
Ai che con mắt bậu đi,
Bậu coi đồng bạc, đồng chì như nhau.
Trách Móc Miền Nam, 9815
Anh nghe lời ai quăng tên, bẻ ná
Giận ai quăng khóa, bẻ chìa
Tiền nhựt gá dươn (duyên) chồng vợ như tờ giấy trải
Hậu nhựt loan cách phụng lìa tại ai!
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 3551
Bên đây sông có lập cái huyện Hà Đông
Bên kia sông có lập một cái chùa Tây Thiện
Huyện Hà Đông có Quan Công ngồi xử kiện
Chùa Tây Thiện có lắm kẻ tu hành
Cây khô tuốt lá bẻ nhành
Anh không bỏ bậu, bậu đành bỏ anh.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 297
Bữa nay mười bốn, mai rằm,
Anh về chốn cũ, em nằm với ai?
Trách Móc Miền Nam, Cần Thơ, 7815
Bẻ bông mà cắm lục bình,
Mùi thơm ai hửi, bắt mình chịu oan.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 2119
Ai làm mối nhợ xe lơi,
Hồng nam nhạn bắc, khổ hai nơi khó tìm.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 2994
Anh đừng ham đó bỏ đăng
Ham lê quên lựu, ham trăng quên đèn
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa, 6228
Trời ơi! Sao chẳng xét suy
Đôi ta mới ngộ, khiến chi rã rời.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 9718
Bần gie con đóm đậu sáng ngời?
Lỡ duyên tại bậu trách trời sao đang.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 4904
Cá ở ao môn, sầu tam tứ nhị,
Được chữ sang giàu, chẳng nghĩ tới nhau.
Trách Móc Miền Nam, 569