Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhân Quả

Đạo trời báo phúc chẳng lâu
Hơn là thiện ác đáo đầu chẳng sai
Xem: 986
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ở hiền, rồi lại gặp lành,
Áo rách tan tành, trời vá lại cho.
Nhân Quả Đại Chúng 5288
Ai ăn mặn người ấy khát nước Nhân Quả Đại Chúng 4393
Có phúc, có phần Nhân Quả Đại Chúng 5069
Làm quan có mả thổi lả có nòi Nhân Quả Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5709
Đời cha trồng cây đời con ăn quả
Đời cha bóp méo, đời con vo tròn
Nhân Quả Đại Chúng 1032
Đạo trời báo phúc chẳng lâu
Hơn là thiện ác đáo đầu chẳng sai
Nhân Quả Đại Chúng 986
Trồng cây gì thì hưởng quả nấy,
Gieo nhân nào, gặp quả ấy,
Nhân Quả Miền Nam, An Giang 3520
Ngày xưa quả báo thì chầy
Ngày nay quả báo trước ngay nhãn tiền
Nhân Quả Đại Chúng 5654
Ở hậu, gặp hậu,
Ở ác, gặp ác
Nhân Quả Đại Chúng 2577
Đời xưa quả báo còn lâu
Đời nay quả báo bất câu giờ nào
Nhân Quả Đại Chúng 2315
Đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ Nhân Quả Đại Chúng 7201
Sát nhân, giả tử, Nhân Quả Đại Chúng 6203
Ở hiền, thì lại gặp lành, (2)
Hễ ai ở ác, tội dành vào thân.
Nhân Quả Đại Chúng 5863
Ác khẩu thọ chi (thụ chi) Nhân Quả Đại Chúng 3942
Ai bỏ cha mẹ cơ hàn;
Ngày sau Trời phạt đứng đàng ăn xin
Nhân Quả Đại Chúng 3543
Người trồng cây hạnh, người chơi,
Ta trồng cây đức, để đời về sau.
Nhân Quả Đại Chúng 12400
Đời cha ăn mặn, đời con khát nước Nhân Quả Đại Chúng 5804
Ở hiền, thì lại gặp lành,
Những người nhân đức, trời dành phần cho.
Nhân Quả Đại Chúng 8381
Ai bảo trời không có mắt Nhân Quả Đại Chúng 7468
Lên yên khó nỗi giục yên
Tiền căn báo hậu nhãn tiền thấy chưa
Nhân Quả Đại Chúng 5433