Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhất Quyết

Dẫu như thân liễu yếu xìu
Dẫu cho bão tố không xiêu tấc lòng
Xem: 5304
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Gió đưa liễu yếu, mai oằn (2)
Gió đưa mặc gió, mai oằn mặc mai.
Nhất Quyết Miền Nam, Đồng Tháp 7253
Ví dầu cây cứng rễ bền
Gió lay chẳng chuyển sấm rền nào rung
Nhất Quyết Miền Nam, 9118
Dời chân ra chốn Kiểng Xanh
Rắn có chân rắn biết, nguộc có lạch nguộc hay
Đặng vàng đặng bạc trong tay
Em chưa mừng mấy, thoáng may gặp chàng
Ngồi buồn dệt gấm thêu vàng
Khung cửi kêu khúc khắc, dạ thương chàng
Một lời nguyền dưới gió trăng
Một trăm năm đi nữa cũng không bằng cựu xưa
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 5163
Nhác trông nhà ngói năm gian
Thấy chàng lịch sự khôn ngoan có tài
Cho nên em chẳng lấy ai
Em quyết chờ đợi một vài ba đông.
Yêu anh em chẳng lấy chồng
Em dốc một lòng chờ đợi lấy anh.
Nhất Quyết Đại Chúng 9693
Ra về lòng lại dặn lòng
Chanh chua chớ phụ, ngọt bòng chớ ham.
Nhất Quyết Đại Chúng 8374
Vái ông Tơ một chầu bánh tráng
Vái bà Nguyệt một tán đường Dinh
Đôi ta gá nghĩa chung tình
Dầu ăn cơm quán ngủ đình cũng ưng
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 714
Ngồi trên mui ghe chài lớn
Cầm lái về kinh xáng Thời Lai
Nhìn thấy khói đốt đồng mù mịt lên khơi
Bây giờ anh mới biết chán đời đi ghe.
Con gà nó gáy te te,
Phải chăng nó kêu người lưu lạc trở về rừng xanh?
Em ơi, chờ cho ghe lúa tới chành,
Anh biểu thằng cha tài phú tính sổ đề anh dứt nợ ghe chài.
Nhất Quyết Miền Nam 3711
Mược ý ai nói bấc nói nồm,
Con dế kêu dưới giọt mỏi mồm dế thôi.
Nhất Quyết Miền Trung, Phú Yên, 2715
Đường trường nước chảy như reo,
Thương em chẳng nệ chống (mái) chèo ngược xuôi.
Nhất Quyết Miền Nam, Sóc Trăng 5678
Đôi ta như khóa với chìa,
Trọn niềm chung thủy đừng lìa mới hay.
Nhất Quyết Miền Trung 8003
Thuyền dời nhưng bến không dời
Như em nói chắc một lời mà thôi
Nhất Quyết Đại Chúng 3532
Thương nhau bất luận giàu nghèo
Dù cho lên ải xuống đèo cũng cam.
Nhất Quyết Đại Chúng 8939
Thuyền dời bến cũ không dời
Khăng khăng một lời quân tử nhất ngôn
Nhất Quyết Đại Chúng 2232
Gió đưa liễu yếu, mai oằn (3)
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai.
Nhất Quyết Miền Nam, Kiên Giang 1461
Lòng ta ta đã chắc rồi
Dù ai giục đứng, giục ngồi chớ nao
Nhất Quyết Đại Chúng 3102
Cha mẹ anh có đánh quằn đánh quại
Bắt anh ra treo tại nhành dương
Biểu từ ai anh từ đặng,
Chớ biểu anh từ người thương anh không từ
Nhất Quyết Đại Chúng 5207
Hùm: Đây rồng hay rắn?
Rắn: Không rồng, không rắn
Hùm: Có phải giống trăn?
Rắn: Có lẽ giống trăn
Hùm: Trăn dài hay vắn?
Rắn: Không dài không vắn
Hùm: Nhất quyết đuổi săn
Rắn: Nhất quyết chống ngăn
Hùm nói: Hùm bắt được hùm ăn
Rắn nói: Rắn bắt được rắn ăn thịt hùm
Hùm nói: Hùm bắt được hùm ăn
Sấu nói: Sấu bắt được sấu ăn thịt hùm
Nhất Quyết Miền Nam, Kiên Giang 4820
Nắm tay em tròn như ống chỉ
Lòng dạ anh đây phỉ chí muốn kết duyên
Ngày nay hỏi thiệt bạn hiền thương không ?
Anh ăn ở có lòng, em phải gắng công
Một trăm năm em cũng để phòng không đợi chờ
Nhất Quyết Đại Chúng 1079
Cây cao mấy trượng cũng trèo
Đường xa mấy dặm cũng theo anh về
Nhất Quyết Đại Chúng 2356
Ba năm lòng dạ tạc ghi
Sống thì đồng tịch thác thì đồng tâm
Xin cho chàng giữ dạ sắt cầm
Tiên sa xuống đất mấy mươi lần mược tiên
Trăng trên trời còn khuyết lưỡi liềm
Huống chi người để đi tìm cầu hôn
Thiếu chi nơi bạc đống
Thiếu chi chốn vàng chôn
Sao anh không chuộng khéo mà khôn đi tìm
Biết làm sao biến đặng con chim
Bay vô thăm bạn rồi bay trở về
Muốn cho sông cận núi kề
Mấy lời giao anh hứa, mấy lời thề anh ghi
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 8629