Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Móc

Đấy còn không đây cũng còn không
Đấy kén vợ đẹp, đây trông chồng giàu
Chuộng chuối chuối lại cao tàu
Thương anh anh lại ra màu làm cao
Xin đừng bắc bậc làm cao
Phèn chua em đánh nước nào chẳng trong.
Xem: 3652
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
E sao lòng lại đổi lòng
Người nhiều tham bưởi bỏ bồng lắm anh
Em đi bỏ quạt lan châu
Bỏ thương bỏ nhớ bỏ sầu cho anh
Trách Móc Miền Nam, An Giang 5864
Ta đi tìm bạn ta đây
Bạn thấy ta khó, bạn nay chẳng chào.
Trách Móc Đại Chúng 9880
Chiều chiều ra đứng ngõ sau (4)
Hai tay rũ xuống như tàu chuối te
Tiếc công vun bón cây me
Me không có trái chim mè đậu lên
Tiếc công rày xuống mai lên
Mòn đàng đứt cỏ không nên tự trời
Tưởng rằng kèo cột ở đời
Ai ngờ kèo rã, cột rời tứ phương
Ngày nào em nói em thương
Như trầm mà ủ trong rương chắc rồi
Bây giờ khóa đứt chìa rơi
Rương long nắp vỡ bay hơi mùi trầm
Trách Móc Đại Chúng 7129
Vật dĩ gì bã mía trôi sông,
Thò tay vào vớt, bỏ bông hoa lài.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 6100
Trách duyên trách số lỡ làng
Cầm gương gương tối, cầm vàng vàng phai.
Trách Móc Đại Chúng 8558
Anh đừng môi miếng, miếng môi, (2)
Ở đây nói vậy, chớ có đôi ở nhà.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 5126
Trách ai dạ thú lòng lang,
Làm cho nên nỗi thiếp chàng rẽ phân.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 2684
Ơn cha chớn chở, nghĩa mẹ trời che
Được nên chồng vợ phải nghe lời nàng
Ngó lên trăng úa trời vàng
Ta đây uớ bạn, bạn băng ngàn tìm ai
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 4200
Cá sặt mà rượt cá rô,
Ăn nói xô bồ chẳng biết trước sau,
Anh ơi đừng có chiêm bao,
Ai dốt hồi nào anh dám chê khen.
Trách Móc Miền Nam, 2038
Gặp em đây hay lời hay lẽ
Hỏi em làm vợ lẽ em có xứng không?
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 5514
Trời ơi! Sao chẳng xét suy
Đôi ta mới ngộ, khiến chi rã rời.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 9718
Nghe anh được lúc bây giờ
Mai sau trứng nước con thơ ai nhìn
Trách Móc Đại Chúng 8638
Con chim đậu , dựa cành dâu (*)
Sao mình bỏ thảm bỏ sầu cho tôi ?
Trách Móc Đại Chúng 3669
Cá rô dợn sóng đường cày,
Chuyện khôn, chuyện dại ai bày cho em?
Trách Móc Miền Nam, 1848
Thương ai chẳng nói khi đầu
Để cho thầy mẹ ăn trầu người ta
Trách Móc Đại Chúng 994
Bắp non xao xác trổ cờ,
Người thương đứng đó, răng giả lơ không chào?
- Đó đã được chốn giàu sang,
Đây lơ đi cũng phải nỏ chào mần chi.
Trách Móc Miền Trung, Huế 3857
Anh ở bên kia làng Mỹ Lộc
Em ở bên này làng Hậu Lộc
Chỉ cách trở một con sông
Làm ruộng chung ở một cánh đồng
Hiểu nhau từ chân tơ kẻ tóc
Sao anh ngại ngùng chẳng tính chuyện nợ duyên!
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 624
Không thương nhau nữa thì thôi (2)
Có gì mà phải đấy nồi xáng mâm
Trách Móc Đại Chúng 6434
Em gặp anh sao không hỏi không chào,
Hay là em có nơi nảo hơn anh?
Trách Móc Miền Nam, Cần Thơ 5615
Khăn anh nàng lấy vá vai
Bây giờ nàng đã nghe ai dỗ dành?
Chẳng nên ra, tháo chỉ lấy mụn trả anh
Để anh đem bán lấy hai trăm vàng.
Một trăm anh đưa cho nàng
Còn một trăm nữa để chàng treo ngọn cây đa
Chứ em không nhớ lời thề nguyện với ta
Sông có Nhị Hà, núi có Tản Viên
Bây giờ, nàng ở thế sao nên
Tôi khấn Nam Tào, Bắc Đẩu biên tên rành rành.
Đã yêu anh, thời quyết với anh
Nhà tre, cót nứa, lợp tranh vững vàng.
Chớ tham nhà gỗ bức bàn
Gỗ lim chẳng có, làm xoàng gỗ vông.
Chỉ nhọc mình thôi lại luống công
Phòng khi gỗ mục, lại dùng nhà trẹ
Còn duyên anh bảo chẳng nghe !
Trách Móc Đại Chúng 3825