Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Móc

Đèn treo trong quán, tỏ rạng bờ kinh
Em có thương thì em nói thiệt tình
Đừng để anh lên xuống một mình bơ vơ.
Xem: 1154
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Anh thương em chỉ nói bên ngoài
Sao mà không nói tận tai mẹ thầy ?
Trách Móc Đại Chúng 2031
Nước khe trên chảy xuống đồng bằng
Ta nhất tâm đợi bạn, bạn dùng dằng đợi ai?
Trách Móc Đại Chúng 7513
Hồi nào gánh nặng em chờ
Truông xa em đợi, bây giờ bỏ em!
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 274
Bậu đừng đỏng đảnh đòi lãnh với lương,
Vải bô bậu bận cho thường thì hơn.
Trách Móc Miền Nam, 4110
Trách ông tơ sao xe hoài xe hủy
Trách bà tơ sao se chỉ lộn vòng
Chỗ em không ưng thì bà muốn
Chỗ em bằng lòng thì bà lại xe rơi.
Trách Móc Miền Nam, Bạc Liêu 2210
Ai che con mắt bậu đi,
Bậu coi đồng bạc, đồng chì như nhau.
Trách Móc Miền Nam, 9815
Chiếu hoa mà trải sập vàng
Điếu Ngô xe trúc sao chàng chẳng say?
Những nơi chiếu cói võng đay
Điếu sành xe sậy chàng say la đà.
Trách Móc Đại Chúng 12526
Đường Quảng Nam rộng đà quá rộng
Nẻo Bắc Kỳ xa đã quá xa
Anh làm chi mỗi tháng mỗi ra
Cho em chịu khổn cả ba bốn ngày
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 6248
Bắc thang lên hỏi trời già (2)
Phận em như hạt mưa sa giữa trời
May ra gặp được giếng khơi,
Chẳng may gặp phải những nơi ruộng cà.
Đã yêu nhau đắp điếm nhau mà…
Trách Móc Đại Chúng 9446
Gió xoay vần cát bụi tre
Anh muốn nên duyên chồng vợ
Hãy lắng nghe em phân tỏ đôi lời
Trách Móc Đại Chúng 5697
Nhứt ngôn thuyết quá,
Tứ mã nan truy,
Ra đi còn dằm, rồng nằm thấy dạng,
Em nỡ bụng nào đành đoạn bỏ anh.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 2826
Nét mực chẳng hay đau lòng gỗ
Lời nói ngay trái lỗ tai người
Qua tiếc em khôn khéo vạn mười
Nỡ không soi xét để rời duyên nhau
Trách Móc Đại Chúng 4613
Ra về nguyệt lặn sao thưa,
Dứt tình tại bậu, qua chưa tiếng gì.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 8385
Buổi chợ đông sao em chẳng bán hàng
Để tan buổi chợ em dạo làng bán duyên
Trách Móc Miền Nam, An Giang 2874
Xưa kia nói nói thề thề
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai ?
Trách Móc Đại Chúng 2049
Vắng mình dạ nọ đau rên,
Cũng vì người nghĩa xuống lên không thường.
Trách Móc Miền Nam, 4088
Bạc tình chi lắm hỡi ai
Lên non cao trở mặt, xuống dốc dài quay lưng
Trách Móc Miền Trung 1890
Mồ cha chẳng khóc khóc đống mối
Mồ mẹ không khóc khóc bối bòng bong
Trách Móc Đại Chúng 2951
Anh đừng ham bông quế
Mà bỏ phế bông lài
Mai sau quế rụng, bông lài thơm lâu.
Trách Móc Miền Nam, Đồng Tháp 2798
Tiếng đồn anh hay chữ
Cho em hỏi thử đôi câu
Chiếc xe ba mươi sáu lá, lá mô đầu rứa anh ?
Trách Móc Miền Trung 6302