Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tính Nết

Đẹp nhất con gái làng Chanh
Chua ngoa làng Nhót ba vành Kẻ Om
Xem: 10132
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ăn kiêng khem Tính Nết Đại Chúng 7468
Ăn không kịp thở Tính Nết Đại Chúng 4357
Ăn cám xú Tính Nết Đại Chúng 5066
Ăn từ đầu dần tới cuối dậu Tính Nết Đại Chúng 1946
Đá mèo quèo chó Tính Nết Đại Chúng 3645
Ăn nói chết cây gẫy cành Tính Nết Đại Chúng 4846
Ăn hơn nói kém Tính Nết Đại Chúng 2212
Ăn chẳng hết thết chẳng khắp Tính Nết Đại Chúng 2591
Ăn nói rành mạch Tính Nết Đại Chúng 4916
Ăn thúng trả đấu Tính Nết Đại Chúng 8715
Ăn cơm nhà, vác ngà voi Tính Nết Đại Chúng 6890
Ăn nhỏ nhẻ Tính Nết Đại Chúng 9350
Ăn bún thang cả làng đòi cà cuống Tính Nết Đại Chúng 5898
Ăn phải bùa phải thuốc Tính Nết Đại Chúng 6267
Ăn no quầng mỡ Tính Nết Đại Chúng 4023
Ăn nói hỗn xược Tính Nết Đại Chúng 6443
Ăn ngang nói ngược Tính Nết Đại Chúng 3083
Ăn trước trả sau, đau hơn hoạn Tính Nết Đại Chúng 1608
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng
Tính Nết Đại Chúng 2584
Ăn vùa, thua chịu Tính Nết Đại Chúng 6903