Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Móc

Đi đâu cà niểng đi hoài,
Cử nhơn chẳng đậu, tú tài cũng không.
Xem: 9873
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Lác giâm thì lúa cũng giâm
Anh nói với em nhiều tiếng thâm trầm
Nằm đêm nghĩ lại nát bầm lá gan.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 3793
Cầu hư nhịp gãy ngựa chạy tứ linh
Em đi đâu tăm tối một mình
Hay là em có tư tình cùng ai
Trách Móc Miền Nam, An Giang 6673
Trách người quân tử vô tâm
Trầu têm lá lốt cũng cầm mà ăn
Trách Móc Miền Trung 7225
Khăn anh nàng lấy vá vai
Bây giờ nàng đã nghe ai dỗ dành?
Chẳng nên ra, tháo chỉ lấy mụn trả anh
Để anh đem bán lấy hai trăm vàng.
Một trăm anh đưa cho nàng
Còn một trăm nữa để chàng treo ngọn cây đa
Chứ em không nhớ lời thề nguyện với ta
Sông có Nhị Hà, núi có Tản Viên
Bây giờ, nàng ở thế sao nên
Tôi khấn Nam Tào, Bắc Đẩu biên tên rành rành.
Đã yêu anh, thời quyết với anh
Nhà tre, cót nứa, lợp tranh vững vàng.
Chớ tham nhà gỗ bức bàn
Gỗ lim chẳng có, làm xoàng gỗ vông.
Chỉ nhọc mình thôi lại luống công
Phòng khi gỗ mục, lại dùng nhà trẹ
Còn duyên anh bảo chẳng nghe !
Trách Móc Đại Chúng 3825
Hạt tiêu không lâu năm, răng kêu bằng tiêu thọ,
Chuối không tư tình, răng chuối nọ có con;
Em rằng quyết giữ lòng son;
Chừ xem qua liếc lại, má em mỏng gót em mòn, vì ai?
Trách Móc Miền Trung, Huế 4530
Tình thân bất luận khó giàu
Vải thô khéo nhuộm, cao màu càng xinh
Trăng thanh nguyệt vọng mái đình
Chén son chưa cạn mà tình đã quên (*)
Trách Móc Đại Chúng 5998
Thôi thôi vụt đuốc đi thầm
Còn duyên đâu nữa mua trầm bán hương
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 7835
May gối luông bằng nỉ, may cho kỹ mình nằm
Tại mình ở bạc đem bằm gối luông.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 1095
Phụng loan gá ngỡi trên cành
Loan chưa bỏ phụng sao phụng đành bỏ loan
Trách Móc Miền Nam, 5454
Chuối non chín bẹ, chuối mẹ chín tàu,
Chê đây, lấy đó có giàu hơn anh?
Trách Móc Miền Nam, Sóc Trăng 2134
Em về ở dưới chi lâu
Chiều chiều em đứng ngõ sau ngó chừng
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Khóc không dám khóc, sợ người dưng họ cười
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 1344
Dò chân ra bãi cát dài
Nỡ nào liễu bỏ nhành mai héo sầu
Anh thương em vì bởi miếng trầu
Ông Tơ bà Nguyệt ngồi rồi ước mơ
Giàu sang phú quý, ba bốn bặc giường thờ
Màn the gấm phủ thao rời điểm trang
Bây giờ than thiệt với chàng
Bần mà gặp phú lauận bàn làm sao
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 5567
Ai làm nên nỗi chồng chê
Làm gạo quên sảy, quên giê, quên sàng.
Bởi anh lấp ló ngoài đàng,
Nên em quên sảy, quên sàng, quên giê.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 1376
Cây khô rụng lá giơ chìa
Vợ anh còn đó nói lìa cho ai
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 2675
Anh về, em nắm áo la làng
Ai biểu anh bỏ chữ thương, chữ nhớ giữa đàng cho em!
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 5313
Nước ròng chảy thấu Tam giang (2)
Sầu đâu chín rụng, sao chàng bặt tin?
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 9870
Nào ai chấp chó lỏ bòi Trách Móc Đại Chúng 4365
Cha đời cái áo rách này
Mất chúng, mất bạn, vì mày áo ơi!
Trách Móc Đại Chúng 2763
Em trách anh dạ bạc lắm nà
Anh đi qua ngõ sao không ghé nhà thăm duyên?
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 6292
Trách em một chữ vô nghì,
Chào anh một tiếng mất đi đường nào.
- Chào anh em cũng muốn chào,
Sợ e chúng bạn nói điều chẳng miêng (minh).
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 8572