Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nguyền Rủa

Đồ khái tha ma vật.
Xem: 4127
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ác mọc lông trong bụng Nguyền Rủa Đại Chúng 6596
Cây cao không trái gái độc không con Nguyền Rủa Đại Chúng 8563
Mồ cha cái áo rách này
Mất chúng, mất bạn, vì mày áo ơi
Nguyền Rủa Đại Chúng 1798
Mồ cha con bướm khôn ngoan
Hoa thơm bướm đậu, hoa tàn bướm bay
Nguyền Rủa Đại Chúng 4168
Mồ cha con bướm trắng
Đẻ mẹ con ong xanh
Khen ai uốn lưỡi cho ranh nói càn
Mồ cha con bướm trắng
Đẻ mẹ con ong vàng
Khen ai uốn lưỡi cho nàng nói chua
Nguyền Rủa Đại Chúng 6637
Mồ cha có đứa sợ đòn
Miễn là lấy được chồng giòn thì thôi
Nguyền Rủa Đại Chúng 7972
Những người đói rách rạc dài
Bởi phụ của trời, làm chẳng nên ăn.
Nguyền Rủa Đại Chúng 2049
Con mà chẳng kể mẹ cha,
Chẳng vướng họa nọ cũng là tai kia.
Nguyền Rủa Miền Nam, Tiền Giang 3550
Đồ khái tha ma vật. Nguyền Rủa Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4127
Mồ cha con chuột lăng loàn
Vì mi ai mới không tàn giấc hoa
Nguyền Rủa Đại Chúng 457
Bòn tro đãi trấu làm giàu
Đời nay nguyền rủa, đời sau ăn mày
Nguyền Rủa Đại Chúng 10278