Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhân Cách

Dở ngọng dở nghịu
Xem: 7403
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Người khôn thì chóng già
Người dại lẩn quẩn trong nha chẳng khôn.
Nhân Cách Đại Chúng 6469
Khác nào quạ mượn lông công
Ngoài hình xinh đẹp, trong lòng xấu xa
Nhân Cách Đại Chúng 789
Người chẳng ra người
Ngợm chẳng ra ngợm.
Nhân Cách Đại Chúng 1023
Ấm ớ không đâu vào đâu Nhân Cách Đại Chúng 6729
Người khôn ăn nói nửa chừng
Để cho người dại nửa mừng nửa lo
Nhân Cách Đại Chúng 2649
Chiều chiều ai đứng hàng ba
Quần đen áo trắng nết na dịu dàng
Nhân Cách Đại Chúng 9323
Tay chiêu, móc niêu chả rồi Nhân Cách Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 4776
Khi ăn thì sấn cổ vào
Khi làm, cả thảy xé rào chạy khan
Nhân Cách Đại Chúng 7848
Chưa nói mà đã thẹn thò
Phải chịu thiệt thòi trong việc làm ăn
Nhân Cách Miền Trung, Phú Yên 8839
Dở ngô dở ngọng Nhân Cách Đại Chúng 10062
Anh thương làm sao, thấy mặt thương liền?
Thương lời ăn tiếng nói, chớ không phải thấy sợi dây chuyền anh thương.
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long 2437
Hoa thơm ai chẳng muốn đeo
Người khôn ai chẳng nâng niu bên mình (*)
Nhân Cách Đại Chúng 5226
Ngôn bất xuất khẩu Nhân Cách Đại Chúng 2271
Ngồi vắt chân chữ ngũ Nhân Cách Đại Chúng 4546
Ăn no béo mỡ Nhân Cách Đại Chúng 4439
Ăn nên đọi nói nên lời Nhân Cách Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 5825
Ăn cơm nhà, vác ngà voi Nhân Cách Đại Chúng 8163
Lan huệ sầu ai nên lan huệ héo
Cúc sầu ai cúc tả hữu bình phong.
Bụi mía thương ai bụi mía đứng song song
Nước mắt thương ai nước mắt ròng ròng.
Em thấy anh nhỏ nhẹ đem lòng nhớ thương.
Nhân Cách Đại Chúng 4147
Khuất bóng đèn loan, anh nhìn nàng không rõ
Thấy dạng em ngồi, còn nhỏ anh thương.
Nhân Cách Miền Nam, Tiền Giang 9986
Vừa khôn vừa đẹp vừa giòn
Vừa rẻ tiền cưới vừa con nhà giàu
Nhân Cách Đại Chúng 7740