Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhất Quyết

Dời chân ra chốn Kiểng Xanh
Rắn có chân rắn biết, nguộc có lạch nguộc hay
Đặng vàng đặng bạc trong tay
Em chưa mừng mấy, thoáng may gặp chàng
Ngồi buồn dệt gấm thêu vàng
Khung cửi kêu khúc khắc, dạ thương chàng
Một lời nguyền dưới gió trăng
Một trăm năm đi nữa cũng không bằng cựu xưa
Xem: 5169
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Lòng em đã quyết thì thành
Đã cấy thì gặt với anh cùng mùa.
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang 3738
Ngó vô tấm kiếng thấy hình,
Hạc chầu đủ cặp hai đứa mình lẻ đôi.
Lẻ đôi em chịu lẻ đôi,
Hoa tàn em cũng đợi, bần trôi em cũng chờ.
Nhất Quyết Miền Nam, Cần Thơ, 3450
Ai làm nên vịt xa chuồng
Đồng Nai xa xứ, thời xa xứ sự
Thời xa ngũ sự, thời xa đồng bao
- Ai làm nên nhộng xa tằm
Con Hạc xa uổng hạc
Đôi đứa mình đừng xa
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa, Miền Nam, Đồng Nai 1470
Sáng trăng trải chiếu hai hàng
Bên anh đọc sách bên nàng quay tơ
Quay tơ phải giữ mối tơ
Dầu năm bảy mối cũng chờ mối anh.
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang, Miền Trung, Khánh Hòa 3867
Anh thương em dưới dốc thương lên
Đá lăn mược đá, miễn thương bền thì thôi.
Nhất Quyết Miền Trung, Phú Yên, Khánh Hòa 9647
Thương anh không quản chi xa
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều
Nhất Quyết Đại Chúng 2849
Gió đưa liễu yếu, mai oằn (3)
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai.
Nhất Quyết Miền Nam, Kiên Giang 1465
Dẫu mà cha mẹ không thương
Đôi ta trải chiếu ngoài đường lạy vô
Lạy tới cửa, lạy gường thờ
Cha mẹ ơi nghĩ lại con nhờ
Có mà trai đợi gái chờ đã lâu
Chữ rằng cha mẹ sinh thành
Cha mẹ sao nỡ dứt đành đôi ta
Chữ rằng Cha mẹ sinh ra
Xem đi xét lại đặng mà cho con
Nát gan vàng, ruột lại héo hon
Trăm năm nguyện kết lòng son với chàng
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 511
Một liều ba bảy cũng liều
Cầm bằng như trẻ chơi diều đứt dây
Nhất Quyết Đại Chúng 3916
Dời chân ra chốn Kiểng Xanh
Rắn có chân rắn biết, nguộc có lạch nguộc hay
Đặng vàng đặng bạc trong tay
Em chưa mừng mấy, thoáng may gặp chàng
Ngồi buồn dệt gấm thêu vàng
Khung cửi kêu khúc khắc, dạ thương chàng
Một lời nguyền dưới gió trăng
Một trăm năm đi nữa cũng không bằng cựu xưa
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 5169
Anh thương em làm giấy giao kèo,
Thò tay điểm chỉ dẫu nghèo cũng ưng.
Nhất Quyết Miền Nam, Bến Tre 1618
Em nói với anh một chắc hai chắc,
Như sợi mây rắc mới viền…
Nhất Quyết Miền Trung, Phú Yên, 9627
Dao phay kề cổ, máu đổ tôi không màng
Chết tôi tôi chịu chớ buông nàng tôi không buông
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, 9153
Đêm nằm thiêm thiếp nhớ điệp phòng ba
Tai nghe lời nói tiên sa miệng cười
Nào ai trao miếng vàng mười cũng không
Thiếp thương chàng cho đáng cái công
Bông hoa thơm nở, nhụy không có lìa
Ví dầu trời có phân chia
Đôi ta như khóa cùng chìa đừng rơi
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 4669
Hùm: Đây rồng hay rắn?
Rắn: Không rồng, không rắn
Hùm: Có phải giống trăn?
Rắn: Có lẽ giống trăn
Hùm: Trăn dài hay vắn?
Rắn: Không dài không vắn
Hùm: Nhất quyết đuổi săn
Rắn: Nhất quyết chống ngăn
Hùm nói: Hùm bắt được hùm ăn
Rắn nói: Rắn bắt được rắn ăn thịt hùm
Hùm nói: Hùm bắt được hùm ăn
Sấu nói: Sấu bắt được sấu ăn thịt hùm
Nhất Quyết Miền Nam, Kiên Giang 4823
Thuyền dời nhưng bến không dời
Như em nói chắc một lời mà thôi
Nhất Quyết Đại Chúng 3536
Cây kiềng vàng đeo lâu còn đỏ
Đôi đứa mình còn nhỏ còn thương
Dẫu cho cha mẹ không thương
Đôi ta trải chiếu ngoài đường lạy vô
Nhất Quyết Đại Chúng 5476
Dao phay năm bảy ngọn em cũng ôm trọn vào mình
Chết thời em chịu chết, chớ xa ngãi tình, em không xa.
Nhất Quyết Miền Nam, Tiền Giang 2031
Thương nhau gặp khúc sông vơi
Khó khăn gian hiểm chẳng rời thủy chung.
Nhất Quyết Đại Chúng 5847
Ví dầu cây cứng rễ bền
Gió lay chẳng chuyển sấm rền nào rung
Nhất Quyết Miền Nam, 9122