Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Móc

Đôi ta như cá trong đìa
Khi thương vội, khi lìa, lìa xa
Xem: 6993
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thiếu chi cam rím hồng rim
Bắt anh đi tìm khế rụng bờ ao
Trách Móc Đại Chúng 2136
Bắp ra mấy lóng, bắp đóng răng chàn
Em hỏi anh mấy tuổi mà chàng ràng mấy nơi?
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 765
Vóc bồ liễu e dè gió bụi,
Đóa anh đào sợ hãi nắng sương
Em biết đâu là khách đài chương
Ngỡi nhơn giữ được, bực thường vậy chăng?
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 2941
Trách lòng con nhện lăng loàng
Chỉ bao nhiêu sợi mỗi đàng mỗi giăng.
Trách Móc Miền Nam, 4757
Mồ cha ai (Trách ai nỡ) đốn cây bần
Chẳng cho ghe cá đậu gần ghe tôm
Trách Móc Đại Chúng 3933
Ai đem con sáo qua sông (3
Sáo ăn hết tép, sáo vùng bay đi.
Trách Móc Miền Nam, 2652
Trách ai cầm quạt che đèn
Cho em thấy, lạ quen em chào
Trách Móc Miền Trung 9629
Trách con gà gáy vô tình
Chưa vui sum họp, đã đành chia phôi
Trách Móc Đại Chúng 10167
Trách gà vội gáy tàn canh
Không lâu tí nữa cho tình thở than.
Trách Móc Đại Chúng 5817
Trách ai lòng dạ đổi thay
Hồng này để thối, cốm này để thiu.
Trách Móc Đại Chúng 7828
Nào ai cấm chợ ngăn đò
Nào ai cấm lái hẹn hò đi buôn.
Trách Móc Đại Chúng 5356
Anh ở bên kia làng Mỹ Lộc
Em ở bên này làng Hậu Lộc
Chỉ cách trở một con sông
Làm ruộng chung ở một cánh đồng
Hiểu nhau từ chân tơ kẻ tóc
Sao anh ngại ngùng chẳng tính chuyện nợ duyên!
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 624
Thương thương nhớ nhớ thương thương
Nước kia muốn chảy mà mương chẳng đào.
Trách Móc Đại Chúng 5696
Cá rô dợn sóng đường cày,
Chuyện khôn, chuyện dại ai bày cho em?
Trách Móc Miền Nam, 1848
Trách cha trách mẹ tôi nay
Sinh tôi sao chẳng chọn ngày mà sinh
Trách Móc Đại Chúng 7113
Trách chàng chẳng dám trách ai
Trách chàng chê nụ hoa lài không thơm
Ai trắng nhu bông, lòng tôi không chuộng
Người đó đen giòn làm ruộng tôi thương
Biết rằng dạ có vấn vương
Để tôi cậy mối tìm đường sang chơi
Trách Móc Đại Chúng 8537
Nước khe trên chảy xuống đồng bằng
Ta nhất tâm đợi bạn, bạn dùng dằng đợi ai?
Trách Móc Đại Chúng 7513
Mồ cha chẳng khóc khóc đống mối
Mồ mẹ không khóc khóc bối bòng bong
Trách Móc Đại Chúng 2951
Ai đem con sáo sang sông (2)
Sáo ăn hết tép, sáo vùng bay đi.
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 9265
Con cá lia thia tàu nằm trong bụi cúc
Xòe đuôi tứ túc, bốn chữ thượng văn
Em chê anh là người nghĩa không bằng
Để coi em kiếm chỗ nào hơn anh
Trách Móc Miền Nam, An Giang 8805