Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Móc

Đũa tre một chiếc khó cầm
Thương anh đã vậy âm thầm sao nên.
Xem: 1789
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Canh hãy còn khuya
Đàng về thăm thẳm
Đôi ta xứng lắm như kép với đào
Hát chơi giải muộn lẻ nào làm ngơ
Trách Móc Miền Nam, An Giang, Đồng Tháp 8954
Lòng đó trong đựng (cá) ngoài nan,
Chầu rày quyết một xa chàng, chàng ơi!
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 5413
Không thương nỏ nói khi đầu
Làm chi dan díu giữa cầu mà buông
Trách Móc Đại Chúng 7313
Cây oằn vì bởi trái sai, (5)
Xa nhau vì bởi ông mai nhiều (lắm) lời.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 4844
Vịt tàu xuống tắm ao sen,
Hèn lâu quá mới gặp em một lần.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 1589
Em không thương nói thấp nói cao
Trâu đi tìm cọc chứ cọc nào tìm trâu
Nào ai vạch lá tìm sâu
Chàng mà tìm thiếp, thiếp đâu tìm chàng
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 1201
Bạn phỉnh ta ngặt đà quá ngặt,
Đêm thảm ngày sầu nước mắt nhỏ sa.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 724
Thượng lộ đường vô phương đáo mã,
Anh có dứt tình em nữa, thì khoan đã hỡi anh !
Duyên kia trách để trong thành,
Lời của em với anh lần trước, sao dạ anh đành bỏ em?
Trách Móc Miền Nam, Cần Thơ 6553
Trách ai lòng dạ đổi thay
Hồng này để thối, cốm này để thiu.
Trách Móc Đại Chúng 7828
Cầu cao ván yếu ngựa chạy tứ linh
Bạn ơi đi đâu mà tăm tối một mình
Không ngờ bạn lại có tư tình với ai
Trách Móc Miền Nam, An Giang 845
May gối luông bằng nỉ, may cho kỹ mình nằm
Tại mình ở bạc đem bằm gối luông.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 1095
Gọi đò chẳng thấy đò sang,
Phải chăng bến cũ, phụ chàng khách xưa.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 1405
Thiếu chi nơi loan đón, phụng đưa
Chi bằng tình cũ nghĩa xưa hỡi chàng
Trách Móc Miền Trung 2709
Anh vào anh cũng muốn vào
Vào cửa em đóng, leo rào mắc gai!
Hay là em đã yêu ai
Trách Móc Miền Trung 9924
Công anh hoạn dưỡng cây tùng,
Xanh tươi trên đọt mà gốc sùng hổng hay.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 6518
Nào ai cấm chợ ngăn đò
Nào ai cấm lái hẹn hò đi buôn.
Trách Móc Đại Chúng 5356
Ngày nào anh nói anh đành
Chẻ tre trước ngõ, để dành đan nôi
Bây giờ anh nói em thôi
Bụi tre trước ngõ, đan nôi ai nằm
Ngày nào anh nói em đành
Cuốc đất trồng hành, gieo cải, gieo kê.
Bây giờ anh nói em chê,
Để canh cải héo, cho kê anh tàn!
Trách Móc Đại Chúng 3471
Đi quanh về tắt hỏi gắt chung tình
Điểu xa nhau tại nhạn
Ta xa mình tại ai?
Trách Móc Miền Nam, Bạc Liêu 5277
Chàng ơi! có thấu cho chăng
Ba năm cách biệt thiếp hằng nhớ mong
Hay chàng đã có đa mang
Có the quên lụa, cò vàng quên tha
Trách Móc Đại Chúng 9587
Chung chăn, chung gối, chung mền,
Mà sao ai nỡ sớm quên lời thề.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 5053