Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tang Chế

Em ơi, ba năm tang chế mãn rồi
Đầu dơ em gội, vòng vàng em đeo
Xem: 6305
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Con cò mắc rò mà chết (3)
Con diều xúc nếp làm chay
Tu hú đánh trống ba ngày
Tu hú nó dậy nó bày mâm ra
Con cuốc nó kêu oa oa
Mẹ nó đi chợ đường xa chưa về
Tang Chế Đại Chúng 7176
Lễ đại liệm Tang Chế Đại Chúng 4442
Ba năm hăm bảy tháng chàng ơi
Bao giờ cỏ mọc cho tôi đi lấy chồng?
Tang Chế Đại Chúng 1482
Ba năm tang chế mãn rồi,
Đầu dơ em gội vòng thời em đeo.
Tang Chế Miền Nam, 4687
Con cò chết rũ trên cây (2)
Cò con giở sách xem ngày làm ma
Cà cuống uống rượu la đà
Cóc nhái trong bụi bò ra lấy phần
Liềng liệng (Chào mào) thì đánh trống quân
Chim chích cởi trần vác mỏ đi rao
Tang Chế Đại Chúng 883
Ba năm là mấy chàng ơi
Người lại thương người ai mãi thương ma.
Tang Chế Đại Chúng 4351
Láng giềng để trở ba ngày
Chồng cô vợ cậu nửa ngày cũng không
Tang Chế Đại Chúng 7066
Trai trưởng nam le lưỡi rà hòm,
Gái tiểu nhi than khóc từ chòm cỏ may.
Tang Chế Đại Chúng 2777
Thờ chồng nuôi con Tang Chế Đại Chúng 4583
Chồng cô, vợ cậu, chồng dì
Trong ba người ấy chết thì không tang.
Tang Chế Miền Trung 11191
Lễ bái quan Tang Chế Đại Chúng 10098
An giấc ngàn thu Tang Chế Đại Chúng 2119
Tiền kiếp luân hồi Tang Chế Đại Chúng 9691
Thở hơi cuối cùng Tang Chế Đại Chúng 1173
Lễ động quan Tang Chế Đại Chúng 754
Làm Tuần Tang Chế Đại Chúng 6639
Nàng dâu để chế mẹ chồng
Đôi bông hột lựu, đôi vòng sáng trưng
Tang Chế Đại Chúng 4015
Thiếp sắm cho chàng cái tiểu hoa chanh
Đôi đầu chữ thọ xung quanh hoa hồi
Lạy thằng tam tứ lạy chàng ôi
Chàng đà thiệt phận, cho thiếp tôi đi lấy chồng
Tang Chế Đại Chúng 5060
Ba năm tang chế chịu chung,
Mũ rơm anh đội, áo mùng em mang.
Tang Chế Miền Trung, Phú Yên, 7042
Lễ mở cửa mả Tang Chế Đại Chúng 9005