Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Móc

Gió xoay vần cát bụi tre
Anh muốn nên duyên chồng vợ
Hãy lắng nghe em phân tỏ đôi lời
Xem: 5698
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vàng sa đáy nước vàng chìm
Anh sa lời nói kiếm tìm không ra
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 1922
Bậu đừng bán dạng thuyền quyên, (3)
Cái khăn bậu đội dây chuyền ai mua.
Trách Móc Miền Nam, 539
Bạc vàng xuống nước còn phai
Đêm nằm em nghĩ coi ai bạc tình
Trách Móc Đại Chúng 2000
Ai đem con sáo sang sông (2)
Sáo ăn hết tép, sáo vùng bay đi.
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 9265
Thượng lộ đường vô phương đáo mã,
Anh có dứt tình em nữa, thì khoan đã hỡi anh !
Duyên kia trách để trong thành,
Lời của em với anh lần trước, sao dạ anh đành bỏ em?
Trách Móc Miền Nam, Cần Thơ 6554
Tiếng anh nho sĩ học trò,
Sao anh can dạ không dò ý em?
Trách Móc Miền Nam, An Giang 5690
Có thương thì thương cho chắc, (2)
Có trục trặc thì trục trặc cho luôn
Đừng theo cái thói ghe buôn
Khi vui thì ở khi buồn thi đi
Trách Móc Đại Chúng 2932
Anh thương em
Thương quấn, thương quýt
Bồng ra gốc mít, bồng xích gốc xoài
Bồng ra ngoài đám sậy, bồng bậy vô mui
Bồng lủi sau lái, bồng ngoái trước mũi
Để em nằm xuống đây
Kể từ em đau ban cua lưỡi trắng
Tiếc công anh đỡ đứng bồng ngồi
Bây giờ em vinh hiến, em bắt anh bán nồi làm chi.
Trách Móc Miền Nam, Đồng Tháp 1205
Tằm ơi say đắm nơi đâu
Mà tằm bỏ nghĩa cành dâu không nhìn
Trách Móc Đại Chúng 9511
Trách ông Tơ cùng bà Nguyệt Lão
Xe dây vào lại đảo dây ra
Trách Móc Đại Chúng 532
Miệng kêu bớ người nghĩa bơi xuồng,
Duyên đây không kết để luông tuồng đi đâu?
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 3622
Nào ai cấm chợ ngăn sông
Ai cấm chú lái thông đồng đi buôn.
Trách Móc Đại Chúng 2175
Chẳng qua mạng nọ ghét tài
Tại anh bảng lảng, duyên hài mới lơi
Trách Móc Đại Chúng 1514
Em gặp anh sao không hỏi không chào,
Hay là em có nơi nảo hơn anh?
Trách Móc Miền Nam, Cần Thơ 5615
Đó đà được chốn giàu sang,
Đây lơ đi cũng phải, nỏ chào, màng làm chi.
Trách Móc Miền Trung, Huế 9418
Thương thương nhớ nhớ sầu sầu
Một ngày ba bận ra cầu đứng trông.
Thấy người nam bắc tây đông
Thấy người thiên hạ mà không thấy chàng.
Trách Móc Đại Chúng 615
Trách chàng Từ Thức vụng suy
Cõi tiên chẳng ở về chơi cõi trần.
Trách Móc Đại Chúng 4598
Đưa thư không thấy thư sang
Hay là đã có phượng hoàng thì thôi
Bây giờ ba chốn bốn nơi
Chàng ở trên ấy bỏ tôi dưới này
Trách Móc Đại Chúng 1470
Hoa tàn bướm chẳng vãng lai
Tình thương đã phụ trúc mai kể gì.
Trách Móc Đại Chúng 9636
Ơn cha chớn chở, nghĩa mẹ trời che
Được nên chồng vợ phải nghe lời nàng
Ngó lên trăng úa trời vàng
Ta đây uớ bạn, bạn băng ngàn tìm ai
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 4201