Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhân Cách

Gươm vàng bỏ sét lâu nay,
Sét thời sét vậy, dao phay nào bằng?
Xem: 8874
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Người hiền đến ở đất nhơ
Lòng kia phẳng lặng như tờ giấy phong
Nhân Cách Đại Chúng 4730
Ăn no béo mỡ Nhân Cách Đại Chúng 4439
Ngôn đa tất thất Nhân Cách Đại Chúng 7629
Kiến bất thủ như tầm thiên lí,
Thấy miệng em cười hữu ý anh thương.
Chữ rằng ngư thủy một đường,
Bây giờ cùng chiếu cùng giường bậu ơi !
Nhân Cách Miền Nam, Long An 7631
Ngôn cùng lý tận Nhân Cách Đại Chúng 9246
Làm trai vác cuốc vác mai
Theo ông Sư Lãng đua tài một phen
Làm trai chớ giữ phận hèn
Xách điếu bưng tráp ho hen cho người
Nhân Cách Đại Chúng 4207
Thương anh đáo để vô hồi,
Tướng đi tướng đứng, tướng ngồi cũng thương.
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang 1265
Người khôn nói ít làm nhiều
Không như người dại lắm điều nhàm taiị
Cười người ngắm lại sau vai
Nào mình có tốt hơn ai mà cười
Nhân Cách Đại Chúng 4484
Người khôn tâm tính tại lòng
Lọ là uống nước giữa giòng mới khôn.
Nhân Cách Đại Chúng 1483
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người Nhân Cách Đại Chúng 6539
Cân sắc cân tài Nhân Cách Đại Chúng 7856
Ăn cơm tao, mày khổng biết lo,
Chẳng thà tao cho chó ăn no giữ nhà.
Nhân Cách Miền Trung, Phú Yên, 4387
Người khôn không nói dại
Người dại hay nói càn.
Nhân Cách Đại Chúng 1517
Áo nâu ai mặc nên xinh
Cho duyên em lịch, cho tình ai say
Nhân Cách Đại Chúng 5906
Trai mà có cặp răng nanh
Gan dạ , chịu đựng, khôn lanh đủ điều
Nhân Cách Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 5785
Tay chiêu, móc niêu chả rồi Nhân Cách Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 4776
Hò ơ Không chồng đi dọc đi ngang
Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi
Trót sanh làm phận nữ nhi
Giữ sao cho khỏi tiếng... (ờ)
Hò ơ... Giữ sao cho khỏi tiếng thị phi chê cười
Nhân Cách Đại Chúng 3470
Đói nghèo sinh hư, no dư sinh tử tế Nhân Cách Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1306
Đợi nước đến chân ( đến trôn) mới nhảy Nhân Cách Đại Chúng 5430
Ngôn xuất pháp tùy Nhân Cách Đại Chúng 8127