Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Khuyến Học

Học chọc bát cơm đơm chẳng kịp
Xem: 8177
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Bàn tay còn có ngón dài ngón vắn
Con một nhà đứa trắng đứa đen,
Hễ ăn vóc học quen,
Dẫu họ chê mình vụng, tập rèn cũng phải hay
Khuyến Học Đại Chúng 8539
Mẹ cha công đức sinh thành,
Ra trường thầy dạy, học hành cho hay.
Muốn khôn thì phải có thầy,
Không thầy dạy dỗ đố mày làm nên.
Mười năm luyện tập sách đèn,
Công danh gặp bước chớ quên ơn thầy.
Yêu kính thầy mới làm thầy,
Những phường bội bạc sau này ra chi.
Khuyến Học Đại Chúng 8622
Nước lã mà vẫn (khuấy) nên hồ
Giầu mà hay chữ, như tô bịt vàng.
Khuyến Học Đại Chúng 1823
Dốt kia thì phải cậy thầy
Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên
Khuyến Học Đại Chúng 1548
Mười hai giờ kiểng đổ nhà thờ
Sao anh không học đặng nhờ tấm thân ?
Khuyến Học Đại Chúng 752
Học thầy không tầy học bạn Khuyến Học Đại Chúng 2438
Ai đi đâu đấy hỡi ai? (2)
Hãy về đọc sách mai đây tiến trường
Khuyến Học Đại Chúng 10187
Con ơi! siêng học kẻo thua
Mai mốt mẹ cho lên chùa ăn oản ăn xôi
Khuyến Học Đại Chúng 7770
Mong anh thi đỗ ông Nghè
Lọng tía võng đào chễm chệ nghênh ngang
Khuyến Học Đại Chúng 8837
Chim non tập nhảy tập bay
Ở nhà ấp mẹ biết ngày nào khôn
Khuyến Học Đại Chúng 3423
Tiên học lễ hậu học văn Khuyến Học Đại Chúng 5035
Nữa mai chàng chiếm bảnh vàng
Bỏ công tắm tưới vun trồng cho rau
Khuyến Học Đại Chúng 7450
Rừng thư biển thánh khôn dò
Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra
Sẵn sàng áo mẹ cơm cha
Có văn, có sách mới ra con người
Khuyến Học Đại Chúng 1568
Không thầy đố mầy làm nên
Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
Dầu cạn thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu
Khuyến Học Đại Chúng 2515
Trèo non những ước non cao
Anh đi đò dọc ước ao sông dài
Khuyến Học Đại Chúng 6750
Triều đình còn chuộng thi thư
Khuyên anh đèn sách sớm trưa học hành.
May nhờ phận có công danh
Mà anh phú quý, ấy mình vẻ vang
Khuyên đừng trai gái loang toàng
Khuyên đừng chè rượu nữa mang tiếng người.
Cũng đừng cờ bạc đua chơi
Sao cho sự nghiệp ra người trượng phu.
Làm sao nên tiếng danh nho
Thần trung, tử hiếu để cho vang lừng!
Khuyến Học Đại Chúng 4729
Học mặc tài, thi mặc phận Khuyến Học Đại Chúng 7192
Học trước quên sau Khuyến Học Đại Chúng 7567
Xin chàng đọc sách ngâm thơ
Dầu hao thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu.
Khuyến Học Đại Chúng 9510
Học ăn học nói Khuyến Học Đại Chúng 384