Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhất Quyết

Hùm: Đây rồng hay rắn?
Rắn: Không rồng, không rắn
Hùm: Có phải giống trăn?
Rắn: Có lẽ giống trăn
Hùm: Trăn dài hay vắn?
Rắn: Không dài không vắn
Hùm: Nhất quyết đuổi săn
Rắn: Nhất quyết chống ngăn
Hùm nói: Hùm bắt được hùm ăn
Rắn nói: Rắn bắt được rắn ăn thịt hùm
Hùm nói: Hùm bắt được hùm ăn
Sấu nói: Sấu bắt được sấu ăn thịt hùm
Xem: 4819
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trót tay nhúng phải chàm thùng
Chẳng xanh cũng quyết vẫy vùng cho xanh
Nhất Quyết Đại Chúng 5113
Đôi ta mới ngộ tình thương
Dù ai đem nhiễu đổi lương cũng đừng…
Nhất Quyết Miền Trung, Phú Yên, 5939
Gió đưa liễu yếu, mai oằn (2)
Gió đưa mặc gió, mai oằn mặc mai.
Nhất Quyết Miền Nam, Đồng Tháp 7252
Em nói với anh một chắc hai chắc,
Như sợi mây rắc mới viền…
Nhất Quyết Miền Trung, Phú Yên, 9620
Nắm tay em tròn như ống chỉ
Lòng dạ anh đây phỉ chí muốn kết duyên
Ngày nay hỏi thiệt bạn hiền thương không ?
Anh ăn ở có lòng, em phải gắng công
Một trăm năm em cũng để phòng không đợi chờ
Nhất Quyết Đại Chúng 1078
Chiếc chiếu treo là ngãi,
Chiếc chiếu trải là tình,
Thiên minh minh, địa cũng minh minh,
Họ xa kệ họ, hai đứa mình đừng xa.
Nhất Quyết Miền Nam, An Giang 4253
Ai làm nên vịt xa chuồng
Đồng Nai xa xứ, thời xa xứ sự
Thời xa ngũ sự, thời xa đồng bao
- Ai làm nên nhộng xa tằm
Con Hạc xa uổng hạc
Đôi đứa mình đừng xa
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa, Miền Nam, Đồng Nai 1468
Ba năm còn đợi được thay
Huống chi vài tháng nào ai than phiền!
Nhất Quyết Đại Chúng 2021
Thương anh không quản chi xa
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều
Nhất Quyết Đại Chúng 2839
Dẫu mà cha mẹ không thương
Đôi ta trải chiếu ngoài đường lạy vô
Lạy tới cửa, lạy gường thờ
Cha mẹ ơi nghĩ lại con nhờ
Có mà trai đợi gái chờ đã lâu
Chữ rằng cha mẹ sinh thành
Cha mẹ sao nỡ dứt đành đôi ta
Chữ rằng Cha mẹ sinh ra
Xem đi xét lại đặng mà cho con
Nát gan vàng, ruột lại héo hon
Trăm năm nguyện kết lòng son với chàng
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 496
Dao phay kề cổ, máu đổ không màng
Chết thời mặc chết, buông nàng không buông
Nhất Quyết Miền Nam, Bến Tre 1101
Dao phay năm bảy ngọn em cũng ôm trọn vào mình
Chết thời em chịu chết, chớ xa ngãi tình, em không xa.
Nhất Quyết Miền Nam, Tiền Giang 2026
Chờ em anh chẳng lấy ai
Khăng khăng chí quyết một hai đợi chờ.
Nhất Quyết Đại Chúng 504
Thương nhau bất luận giàu nghèo
Dù cho lên ải xuống đèo cũng cam.
Nhất Quyết Đại Chúng 8938
Chim khôn mắc phải lưới bồng,
Ai mà gỡ đặng đền công lạng vàng.
Đền vàng anh chẳng lấy vàng,
Lòng anh quyết chí lấy nàng mới thôi.
Nhất Quyết Miền Nam, Tiền Giang 5027
Ba năm lòng dạ tạc ghi
Sống thì đồng tịch thác thì đồng tâm
Xin cho chàng giữ dạ sắt cầm
Tiên sa xuống đất mấy mươi lần mược tiên
Trăng trên trời còn khuyết lưỡi liềm
Huống chi người để đi tìm cầu hôn
Thiếu chi nơi bạc đống
Thiếu chi chốn vàng chôn
Sao anh không chuộng khéo mà khôn đi tìm
Biết làm sao biến đặng con chim
Bay vô thăm bạn rồi bay trở về
Muốn cho sông cận núi kề
Mấy lời giao anh hứa, mấy lời thề anh ghi
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 8629
Đôi ta như khóa với chìa,
Trọn niềm chung thủy đừng lìa mới hay.
Nhất Quyết Miền Trung 8003
Ra về lòng lại dặn lòng
Chanh chua chớ phụ, ngọt bòng chớ ham.
Nhất Quyết Đại Chúng 8373
Ví dầu cây cứng rễ bền
Gió lay chẳng chuyển sấm rền nào rung
Nhất Quyết Miền Nam, 9117
Sao sao cũng vợ cũng chồng
Lời nguyền đá núi vàng ròng không phai
Chưn giày chưn dép mược ai
Thiếp không lòng một dạ hai bỏ chàng
Nhất Quyết Miền Trung, Khánh Hòa 8049