Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Duyên Nợ

Kể từ ngày anh đau bệnh ban cua lưỡi
Trắng miệng đắng cơm hôi
Em đến đây đỡ đứng bõng ngồi
Sao giờ anh ở bạc
Duyên nợ đổi dời không vui
Xem: 7920
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Đường đi lên quăn quăn quéo quéo
Đường đi xuống quẹo quẹo vườn dâu
Hai đứa mình ân ái đã lâu
Ai vô đây bày mưu sắp kế cho duyên nợ hầu rẽ phân
Ba vuông sánh với bảy tròn
Đời cha vinh hiển đời con sang giàu
Duyên Nợ Đại Chúng 9608
Ví dầu nhà dột cột xiêu
Muốn đi hỏi vợ sợ nhiều miệng ăn
Nhiều miệng ăn rằng anh không sợ
Sợ duyên nợ không còn, gieo khổ cho nhau
Duyên Nợ Miền Nam, Bến Tre 4278
Hay ăn hay ngủ là tiên
Hay bùa hay ngải là duyên nợ nần
Duyên Nợ Đại Chúng 2826
Ngọn cỏ phất phơ, ngọn cờ phơ phất,
Nồi đồng sôi, nồi đất cũng sôi.
Anh với em duyên nợ hết rồi,
Để cho người khác đứng ngồi với em.
Duyên Nợ Miền Nam, Tiền Giang 8905
Một ngày cũng đạo cang thường
Huống chi năm bảy tháng trường tơ duyên
Duyên Nợ Đại Chúng 2961
Trai tơ lấy gái góa chồng
Như mua nồi đồng đem nấu cám heo
Duyên Nợ Đại Chúng 598
Con chim nho nhỏ, (9)
cái mỏ hắn vàng
Hắn đứng trước cửa tam quan
Hắn kêu hỏi bác lính khố vàng
Chớ có ham nơi giàu sang sắc mắc
Mà phụ phàng duyên nợ đôi ta
Duyên Nợ Đại Chúng 3998
Sầu ai mặt nọ không vui
Hay sầu duyên nợ, nói tui sầu dùm
Ruộng sâu cấy lúa đứng trùm
Biết ai nhân đạo, chỉ dùm làm ơn
Duyên Nợ Miền Nam, Bến Tre 9532
Ngỡ rằng duyên nợ đấy đây
Nào hay duyên nó lá lay phũ phàng
Duyên Nợ Đại Chúng 3323
Lấy chồng hay chữ là tiên
Lấy chồng mù chữ là duyên con bò
Duyên Nợ Đại Chúng 9242
Buồn riêng thôi lại tủi thầm
Một duyên, hai nợ, ba lầm lấy nhau
Duyên Nợ Đại Chúng 9918
Khỏi điều duyên nợ rày rà
Khỏi mang tiếng xấu như là những ai
Duyên Nợ Đại Chúng 8840
Nhiều sương cỏ mới bạc đầu
Thương anh em chịu thảm sầu từ đây
Duyên Nợ Đại Chúng 1251
Biết là duyên nợ về đâu
Bạn gánh thảm đi trước, ta quảy sầu đi sau.
Duyên Nợ Miền Trung 7291
Anh muốn gần, em vẽ chước cho
Cầm một buồng cau, chai rượu, anh giả đò tới chơi
- Tay anh cầm chai rượu buồng cau
Đi ngã đằng sau thầy mẹ chê khó
Đi ngã cửa ngõ chú bác chê nghèo
Nhắm chừng duyên nợ cheo leo
Sóng to, thuyền nặng,
Chẳng biết chống chèo có qua không?!
Duyên Nợ Miền Trung, Thừa Thiên, Khánh Hòa 9960
Chẳng qua duyên nợ trời sinh,
Nhiều nơi cao lũy cả thành vốn không.
Duyên Nợ Miền Nam, Lục Tỉnh 5176
Đó chưa chồng, anh đây chưa vợ
Chẳng qua duyên nợ vần xoay
Tình cờ đó lại gặp đây
Trời xoay đất trở, nên đây gặp nàng
Một lòng nghĩa nặng, đá vàng
Trăm năm đã hẹn, giữ tròn nợ duyên
Duyên Nợ Miền Nam, Vĩnh Long 8506
Thiếp với chàng xưa kia tưởng đi chung một kiệt (*)
Ai hay ông trời phân biệt mỗi đứa một đàng.
Chậu ngả đường chậu, cây da vàng theo cây!
- Tưởng theo nhau đến bách niên giai lão,
Không hay mô duyên nợ chừng này đà phân áo rẻ ban.
Duyên em hư đành phận, cũng vọng cầu cho anh nên.
Duyên Nợ Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 9844
Lấy chồng biết chữ là tiên
Lấy chồng dốt (mù) chữ là duyên nợ đời (con bò)
Duyên Nợ Đại Chúng 1993
Gió đưa nước, nước sao vời vợi
Gió đưa mây, mây hỡi mịt mù
Anh với em duyên nợ sầm sờ
Em còn thủ tiết, mà chờ đợi ai?
Duyên Nợ Miền Trung, Miền Nam, Tiền Giang 1592