Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Phân Trần

Lâu ngày mới gặp một lần
Chuyện chi trong dạ phân trần với anh
Bờ quanh dòng nước chảy quanh
Thấy anh có nghĩa ưng anh cho rồi
Xem: 9306
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Có than có thở có nỗi phân trần
Tóc không se lại rối, ruột anh không giần lại đau.
Phân Trần Miền Nam, An Giang 1007
Lâu ngày mới gặp một lần
Chuyện chi trong dạ phân trần với anh
Bờ quanh dòng nước chảy quanh
Thấy anh có nghĩa ưng anh cho rồi
Phân Trần Đại Chúng 9306
Khó than khó thở khó phân trần
Tóc không xe mà rối, ruột không dần mà đau
Phân Trần Đại Chúng 1489
Tiết Đinh San mắc nơi Vũ Lý
Tiết Nhơn Quý bị mũi tên thần
Gió Đông Nam thổi liệt ngọn bần
Xin em quay thuyền trở lại đề anh phân trần em nghe
Phân Trần Miền Nam, Vĩnh Long 5560
Em phân rằng phải,
Anh bảo rằng trái,
Thiệt khó than thở,
Cũng khó phân trần.
Tóc không vò mà rối,
Ruột không dần mà đau.
Chầu rày, em đã xa anh
Trăm hoa cũng héo, mười nhành cũng khô,
Biết ai tâm sự bây giờ,
Cơm ăn không đặng, chỉ nước hồ dưỡng thân.
Dang tay anh dứt Châu Trần.
Ai xa có biết, ai gần có hay.
Phân Trần Miền Trung 3677
Anh chê em khó, lui về lấy đó giàu sang,
Mấy lâu ni đã làm nên đụn bạc non vàng mô chưa?
- Khốn than, khốn thở, lỡ hội phân trần,
Tóc không xe mà tóc rối, ruột không dần mà ruột đau!
- Ruột đau chi nữa mà đau,
Anh đã phụ khó tham giàu thì thôi.
Đứng xa, em hỏi với người gần,
Vợ con anh cách trở đôi ba lần phải không?
Phân Trần Miền Trung, Huế 5822
Khó than, khó thở, khó nổi phân trần,
Tóc không xe lại rối, ruột không dần lại đau.
Phân Trần Miền Nam, Tiền Giang 7405
Câu hò tôi đựng một thạp da bò,
Tôi quên đậy nắp, nó bò sạch trơn.
Phân Trần Miền Nam, 3794
Khốn than khốn thở, lỡ hội phân trần
Tóc không xe mà tóc rối,
Ruột không dần mà ruột đau!
Phân Trần Miền Trung, Huế 3435
Tay cầm bó mạ sớt hai,
Em nửa, anh nửa kề vai phân trần.
Phân Trần Miền Nam, Tiền Giang 6538
Hòn đá cheo leo (3)
Con trâu trèo, con trâu trợt
Con ngựa trèo, con ngựa đổ.
Anh thương em lao khổ
Tận cổ chí kim,
Anh thương em khó kiếm khôn tìm.
Cây kim luồn qua sợi chỉ,
Sự bất đắc dĩ phu mới lìa thê,
Nên hay không nên, anh ở em về,
Đừng giao, đừng kết, đừng thề mà vương.
Phân Trần Miền Trung, Ninh Thuận, Bình Thuận 4994
Lâu ngày mới gặp một lần,
Chuyện chi trong dạ phân trần với anh,
Bờ quanh dòng nước chảy quanh,
Thấy anh có nghĩa ưng anh cho rồi.
Phân Trần Miền Nam, 8931
Ai đứng chi ngoài đàng cho muỗi cắn đau chân.
Vô đây cầm chày giã gạo phân trần đôi câu.
Phân Trần Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 8411
Đó than thở, sao không mắc cỡ, còn lại phân trần
Đó chê đây duyên nợ không gần
Đó kiếm nơi chốn khác, sao còn lần tới đây?
Phân Trần Miền Nam, Vĩnh Long 3660
Anh thương em chẳng dám lại gần,
Cậy người thân cận phân trần với em.
Phân Trần Miền Nam, Bạc Liêu 1952
Làm sao hiệp mặt đôi ta,
Đặng tôi báo hiếu mẹ cha bên mình
Không xuống lên mình nói bạc tình,
Xuống lên, phụ mẫu đánh mình thấy không?
Phân Trần Miền Nam, Tiền Giang 2347