Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Sinh Tử

Lễ phản khóc
Xem: 3441
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Khi sống thì chẳng cho ăn
Thác về âm phủ làm văn tế ruồi
Sinh Tử Đại Chúng 1959
Chết trước được mồ được mả
Chết sau nằm ngả nằm nghiêng
Sinh Tử Đại Chúng 3232
Má ơi con vịt chết chìm (5)
Thò tay vớt nó, cá lìm kìm cắn tôi
Sinh Tử Miền Nam, Vĩnh Long 7608
Chết một con nhòn một mũi Sinh Tử Đại Chúng 7609
Anh chết ba năm sống thử một giờ
Để xem người nghĩa phụng thờ ra sao?
Sinh Tử Miền Nam, Vĩnh Long 7522
Bà chết thì khách đầy nhà
Đến khi ông chết cỏ gà đầy sân
Sinh Tử Đại Chúng 3129
Thế gian dại dại, khôn khôn
Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành
Sinh Tử Miền Nam, Vĩnh Long 2888
Phụ mẫu đánh tôi, cây roi quằn quại,
Tôi té đại xuống vườn huỳnh,
Rủi mà tôi có thác, tôi hỏi mình có để tang không?
Sinh Tử Miền Nam, 4945
Ào ào gió giục mây Tần,
Một xe trong cõi hồng trần bước ra.
Rủ nhau lên viếng mả cha,
Tảo lăng mồ mẹ lụy đà tuôn rơi.
Công cha trượng lắm cha ôi,
Ngãi mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.
Sinh Tử Miền Nam, Lục Tỉnh 1874
Chết kèn trống sống dầu đèn Sinh Tử Đại Chúng 3613
Chết ba năm, anh cũng hiện hồn
Đầu thai chim điểu xem em phụng thờ ra sao?
Sinh Tử Miền Nam, An Giang 6593
Đãi người dùm đám mấy heo,
Đưa anh lên huyệt, có nghèo em cũng ưng…
Sinh Tử Miền Trung, Phú Yên, 3417
Anh đau tương tư nằm trên bộ vạc
Hồn anh thất lạc xuống chốn Diêm Đình
Ông vua phán quở: anh vì tình thác oan
Em ơi! Một mai anh chết
Em đừng có đến để tang
Bởi tại nơi em mà thiên hạ luận bàn
Sinh Tử Miền Nam, Đồng Tháp 9940
Chim khôn kiếm nơi lành mà đậu
Con gái khôn khiếm thằng chồng nhậu mà nhờ
Mai sau nó chết bụi chết bờ… khỏi chôn!
Sinh Tử Miền Nam, Bến Tre 6827
Chết đói rã ruột Sinh Tử Đại Chúng 7856
Một mai ai đứng minh sinh,
Ai phò giá triệu, ai rinh quan tài.
Minh sinh đã có con trai,
Giá triệu con gái, quan tài nàng dâu.
Sinh Tử Miền Nam, Lục Tỉnh 10303
Tiếng nhỏ mà lại không vang
Thêm mắt lờ đờ, tuổi thọ khó lâu
Sinh Tử Miền Nam, Miền Trung, Phú Yên 8321
Chết trên bụng đàn bà Sinh Tử Đại Chúng 3727
Chết đuối vớ phải bọt Sinh Tử Đại Chúng 9537
Chết trẻ khoẻ ma Sinh Tử Đại Chúng 1308