Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Thời Tiết

Mây rú Hôống dựng lên cao,
Dê ra ăn trự thế nào cụng (cũng) mưa
Xem: 6832
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Chiều chiều mây phủ Sơn Trà (2)
Lòng ta thương bạn nước mắt và lộn cơm.
Thời Tiết Miền Trung 9097
Mưa tháng bảy gẫy cành trám
Nắng tháng tám rám trái bưởi
Thời Tiết Đại Chúng 5103
Tháng Năm tháng Sáu, mặt trời đi chệch
Tháng Bảy, tháng Tám mặt trời đi xiên
Em là phận gái thuyền quyên
Đừng cho sóng dợn, đò nghiêng nước vào
Đò nghiêng sóng dợn ba đào
Trong dễ thấy đục, nhưng đục nào thấy trong
Thời Tiết Đại Chúng 3357
Nắng tháng ba hoa chẳng héo Thời Tiết Đại Chúng 10095
Tháng bảy nước nhảy lên (vô) (khỏi) bờ Thời Tiết Miền Trung, Thừa Thiên 857
Lau nở trời hanh, lách nở trời oi Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7710
Lập lòe trời chớp Vũng Rô
Mây che Hòn Yến gió vô Chóp Chài
Thời Tiết Miền Trung, Phú Yên 6038
Mưa sớm mai mài rạ đi rú Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9943
Khoai lang nhằm chầu hơn lâu tháng Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2952
Tháng bảy mưa gảy cành trám
tháng tám nắng rám trái bòng
Thời Tiết Đại Chúng 9639
Le le xuôi về bể thì gió,
Le le lên ngàn thì mưa
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 286
Mống dài thì (trời) lụt mống cụt thì (trời) mưa Thời Tiết Đại Chúng 7396
Nước ngời, trời động Thời Tiết Miền Trung 2369
Nắng tháng ba chó gà lè lưỡi Thời Tiết Đại Chúng 8207
Đầu năm sương muối cuối năm gió bấc Thời Tiết Đại Chúng 6299
Ráng mỡ gà thì gió ráng mỡ chó thì mưa Thời Tiết Đại Chúng 2911
Sao ló trời nắng, sao vắng trời mưa Thời Tiết Miền Trung 3605
Tháng mười chưa cười đã tối Thời Tiết Đại Chúng 8700
Tháng giêng trồng từ, tháng tư trồng lạc Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8365
Hoành Sơn mây bá
Bàn Độ lấp mào, thế nào cụng mưa
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 303