Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Cổ Tục

Miếng trầu ăn nặng là bao
Muốn cho đông liễu tây đào là hơn.
Miếng trầu ăn ngọt như đường
Đã ăn lấy của phải thương lấy người
Xem: 1352
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Gặp đây ăn một miếng trầu
Chẳng ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng.
Trầu này em chỉ có công
Từ vua đến chúa còn dùng nữa ta
Ngoài xanh trong trắng như ngà
Vua quan cũng trọng Phật bà cũng yêu
Ăn trầu có ít có nhiều
Rồi ra ta sẽ có chiều thở than.
Bõ công vượt bể băng ngàn
Bõ công vượt bể băng ngàn
Bõ công bõ sức tay mang khẩu trầu.
Cổ Tục Đại Chúng 9981
Miếng trầu thật tay em têm
Trầu phú, trầu quý, trầu nên vợ chồng
Trầu nầy khấn nguyện tơ hồng
Trầu nầy kết nghĩa loan phòng từ đây!
Cổ Tục Đại Chúng 7609
Trầu nào cay bằng trầu Xà Lẹt
Thịt nào khét bằng thịt kên kên
Đôi ta gá nghĩa không bền
Dứt đi cho rảnh xuống lên làm gì ?
Cổ Tục Đại Chúng 1979
Giận nhau thì ném bã trầu
Chớ có ném đá vỡ đầu nhau ra
Cổ Tục Đại Chúng 3620
Vì chưng ăn miếng trầu anh
Cho nên má đỏ tóc xanh đến giờ
Cổ Tục Đại Chúng 4983
Bao giờ tiền cưới trao tay
Tiền cheo dấp nước (làng lấy) mới hay vợ chồng
Cổ Tục Đại Chúng 3579
Trai trưởng nam dây rơm mũ bạc lại có gậy tre,
Gái như em đây thất hiếu có một phe bên chồng.
Cổ Tục Đại Chúng 8695
Ai chỉ Cổ Tục Đại Chúng 4794
Miếng trầu của đáng là bao
Chẳng ăn cầm lấy cho nhau vừa lòng
Cổ Tục Đại Chúng 9758
Miếng trầu em đêm hoa nhài
Miếng cau em bổ có mười hai đạo bùạ
Cổ Tục Đại Chúng 4724
Tiện đây đưa một miếng trầu
Chẳng ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng
Cổ Tục Đại Chúng 7745
Túi gấm cho lẫn túi hồng
Têm trầu cánh kiếm cho chồng đi quân
Cổ Tục Đại Chúng 8356
Mua cau chọn lấy buồng sai
Mua trầu chọn những trăm hai lá vàng.
Cau tiện ngang trầu vàng ngắt ngọn
Thời buổi này kén chọn làm chi
Thà rằng lấy quách nhau đi
Kẻo sau quá lứa lỡ thì làm sao
Cổ Tục Đại Chúng 6924
Miếng trầu anh têm vừa rồi
Miếng cau anh bửa vừa đôi vợ chồng.
Cổ Tục Đại Chúng 4360
Trồng trầu đắp nấm cho cao
Che cho sương nắng khỏi vào gốc cây
Nửa năm bén rễ bén dây
Khôn dầu bã đậu bón tay cho liền
Một mai trầu tốt bốc lên
Một sào trầu tốt bằng tiền mẫu ngô
Cổ Tục Đại Chúng 6444
Ăn cháo lú Cổ Tục Đại Chúng 7894
Đờn bà gậy vông đờn ông gậy tre Cổ Tục Đại Chúng 2365
Ăn trầu thì bỏ quên vôi
Ăn cau, bỏ hạt, nàng ơi hỡi nàng!
Cổ Tục Đại Chúng 7644
Trầu lộc em hái nửa nương
Cau non nửa chẻ người thương nửa chừng.
Thương anh quá giá quá chừng
Bao giờ gặp được anh đây
Em ăn nắm ớt ngọt ngay như đường.
Cổ Tục Đại Chúng 2046
Tôi lạy ông Tịt bà Tịt
Ăn cỗ cứt trâu
Ăn trầu lá lốt
Đừng đốt con tôi
Cổ Tục Miền Trung, Banar 2427