Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tu Thân

Miếu thiêng chẳng có ai thờ
Tay ai thanh tịnh, để nhờ thắp nhang.
Xem: 6883
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ở đời ai cũng phải làm
Chăm thì sung sướng, lười cam chịu hèn
Tu Thân Đại Chúng 1497
Ở đời ai khỏi gian nan
Gian nan có thưở, thanh nhàn có khi
Tu Thân Đại Chúng 1215
Kiếp tu hành nặng đá đeo
Hiềm vì một chút tẻo tèo teo
Thuyền Từ cũng muốn về Tây Trúc
Trái gió nên chi phải lộn lèo
Tu Thân Đại Chúng 10037
Người đời tánh nết thật thà
Đi đâu cũng được người ta nể vì.
Tu Thân Đại Chúng 9591
Ai đội đá mà vá trời Tu Thân Đại Chúng 1544
Chữ rằng: Hổ tử lưu bì "
Làm người phải để danh gì hậu lai
Tu Thân Đại Chúng 3651
Làm người có miệng có môi
Khi buồn thì khóc, khi vui thì cười
Tu Thân Đại Chúng 4046
Lui về quét dọn chùa chiền
Sửa sang Phật tự để bạn hiền vô tu
Tu Thân Đại Chúng 5231
Ở đời ba (năm) bảy đường chồng
Miễn sao chọn được một lòng là hơn
Tu Thân Đại Chúng 1520
Non cao vẫn có người (lối) trèo
Đường dù hiểm nghèo vẫn có người (lối) đị
Tu Thân Đại Chúng 1923
Làm người phải biết cương thường
Xem trong ngũ đẳng quân vương đứng đầu
Thờ cha kính mẹ trước sau
Anh em hòa thuận mới hầu làm nên
Vợ chồng đạo nghĩa cho bền
Bạn bè chung thủyy, dưới trên đàng hoàng.
Tu Thân Đại Chúng 4000
Vàng mưòi không phải thử,
Ngọc tốt chẳng bán rao
Hỡi yếu liễu thơ đào
Nên tu thân mới phải
Tu thiện từ mới phải.
Tu Thân Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8228
Cây cao chẳng quản gió rung (gió lung)
Đê cao chẳng sợ nước sông tràn vào
Tu Thân Đại Chúng 2426
Mặc ai nay dỗ mai dành
Bền lòng quân tử tánh lòng chẳng xiêu
Tu Thân Đại Chúng 4430
Làm người chẳng biết lo xa
Trẻ còn như vậy, nữa già ra sao?
Tu Thân Đại Chúng 3659
Im như Bụt mập trên chùa
Con vào chánh điện đừng đùa với sư
Cúi lạy con phải từ từ
Đừng có vội vã mà hư thân mình
Tu Thân Đại Chúng 3259
Lên non lên núi tầm chùa mà tu
Bốn mùa rau dưa cho rảnh
Mai sau đi về tiên cảnh đặng chữ thanh nhàn
Sống ở dương gian mà chi
Chồng một nơi vợ một ngả
Dẫu anh có tu năm bảy cảnh chùa
Cũng không đắc quả thành công
Lên xe xe gảy ngựa bương
Trách lòng con tạo cầm cương không đều
Tu Thân Đại Chúng 4224
Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu.
Tu Thân Miền Nam, Lục Tỉnh 4658
Có câu tích đức tu nhân
Hoạn nạn tương cứu phú bần tương tri
Tu Thân Đại Chúng 1687
Lành thì đỡ, dỡ thì đê Tu Thân Đại Chúng 6326