Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Móc

Mình nói dối (với) ta mình hãy còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi xách (gánh) nước rửa (tắm) cho con mình
Xem: 7875
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Bậu đừng bán dạng thuyền quyên, (3)
Cái khăn bậu đội dây chuyền ai mua.
Trách Móc Miền Nam, 539
Cu kêu từng cặp trên cành
Tào khương nghĩa nặng, sao đành bỏ nhau
Trách Móc Đại Chúng 5480
Phụng Hoàng đậu nhánh cẩm lai (2)
Trách lòng người nghĩa nói sai lời thề
Đường đi Kinh Xáng dầm dề
Gởi thơ anh sợ lạc, gởi lời anh sợ quên.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 5240
Cha đời cái áo rách này
Mất chúng, mất bạn, vì mày áo ơi!
Trách Móc Đại Chúng 2763
Không thương em hổng có cần
Trầm hương khó kiếm chớ đước bần thiếu chi
Trách Móc Miền Nam, 1896
Qua truông anh đạp phải gai
Anh ngồi anh lể trách ai không chờ.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 6063
Anh đi lên xuống được gì đâu na?
Thôi thôi đừng nói nữa nà,
Được hay hổng được, chứng cớ mà còn đây.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 8975
Mẹ già hết gạo treo niêu,
Mà anh khăn đỏ, khăn điều vắt vai.
Trách Móc Đại Chúng 3558
Buổi chợ đông con cá đồng anh chê lạt (2)
Buổi chợ tan rồi con tép bạc anh cũng mua
Trách Móc Miền Nam, An Giang 237
Khen ai ở bạc như chàng
Đương cơn sóng gió chia vàng giữa sông
Ví dù chàng ở có công
Thì em lập miếu giữa sông mà thờ
Trách Móc Miền Nam, Bến Tre 4754
Khen ai khéo xé khăn vuông
Khéo đột chỉ tím, khéo luồn chỉ xanh.
Khăn vuông bốn góc rành rành
Ở giữa con nhạn bốn vành thêu hoạ
Khăn này chính thực của ta
Từ ngày mình lấy xót xa trong lòng.
Bây giờ vợ mới gặp chồng
Xin em trao lại khăn hồng cho anh.
Khen ai ở bạc như chàng
Đương cơn sóng gió chia vàng giữa sông.
Ví dù chàng ở có công
Thì em lập miếu giữa sông mà thờ.
Trách Móc Đại Chúng 4477
Ai trồng sung chín bờ ao
Để đàn con cá xôn xao đoái mồi.
Trách Móc Miền Nam, Bạc Liêu 921
Biểu về nói với ông câu
Cá ăn thì giựt (giật), để lâu hết mồi
Trách Móc Đại Chúng 7611
Trách ông Tơ cùng bà Nguyệt Lão
Xe dây vào lại đảo dây ra
Trách Móc Đại Chúng 531
Thương thương nhớ nhớ sầu sầu
Một ngày ba bận ra cầu đứng trông.
Thấy người nam bắc tây đông
Thấy người thiên hạ mà không thấy chàng.
Trách Móc Đại Chúng 615
Trách gà vội gáy tàn canh
Không lâu tí nữa cho tình thở than.
Trách Móc Đại Chúng 5817
Tưởng anh sâu sắc giếng làng,
Ai dè cạn sợt như làn nước mương.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 8555
Trách lòng con chó sủa dai,
Năm canh anh viếng bậu, nó sủa hoài sáng đêm.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 3219
Bạn phỉnh ta ngặt đà quá ngặt,
Đêm thảm ngày sầu nước mắt nhỏ sa.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 724
Anh thương em nói thiệt em nhờ
Anh đừng nói gạt em chờ hết duyên
Trách Móc Đại Chúng 8465