Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Chính Trị

Mình rồng đuôi phụng le the,
Mùa xuân ấp trứng mùa hè nở con.
Mở mang mang chạy lên rừng,
Ta hay mang chạy ta đừng mở mang.
Xem: 4069
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc Chính Trị Đại Chúng 8547
Đảng ta là đảng cầm quyền
Đa thê thì được, đa nguyên thì đừng
Đảng mãi mãi tưng bừng
Toàn dân đói rách danh lừng ngũ châu
Chính Trị Đại Chúng 2407
Nhắm ai hoa thắm lòng tay (Câu 1)
Ngát hương Hữu Tiệp mà say Ngọc Hà.
Hoa thơm dải áo sẻ tà
Thơm thơm lá phiếu của ta của mình.
Nhắn ai ươm ngọn dâu xanh
Tơ vàng Tầm Xá uốn quanh sông Hồng.
Ví dù con bế con bồng
Phiếu tươi nét chữ đẹp lòng cả đôi.
Nhắn ai chèo lái ngược xuôi
Thuyền qua Thái Thủy dừng nơi bến Chèm.
Cắm sào quen lại thêm quen
Hẹn năm ba hẹn: chờ quên phiếu bầu.
Nhắn ai se chỉ bấy lâu
Tây Hồ vấn vít trăm mầu tơ vương.
Có đi chung lối chung đường
Chờ chung lá phiếu mà vương chỉ hồng.
Nhắn ai quê ở bên sông
Phú Viên cau thắm trầu không mấy mùa.
Phiếu bầu buổi sớm hay trưa
Để trầu cau gửi cho vừa lòng ai.
Nhắn lời xin giữ lấy lời
Mừng ngày bầu cử thêm vui xóm làng.(Còn tiếp câu 2)
Chính Trị Miền Bắc, Hà Nội 8630
Thế khả bạt sơn Chính Trị Đại Chúng 671
Chính giáo hợp nhất Chính Trị Đại Chúng 5710
Chính thống nhân hoà Chính Trị Đại Chúng 874
Thế giới đại đồng Chính Trị Đại Chúng 7362
Bán nước buôn dân Chính Trị Đại Chúng 1964
Ai ơi! làm việc gấp hai
Để cho thủ trưởng mua đài mua xe
Chính Trị Đại Chúng 5653
Thà thiếu thuế vua hơn thua lệ làng Chính Trị Đại Chúng 753
Nhắm ai hoa thắm lòng tay (Câu 2)
Ước gì nắng đỡ hanh vàng
Để ai nghiêng nón qua làng cùng đi…
Chính Trị Miền Bắc, Hà Nội 995
Đất Gia, Tây trồng cây xoài tượng
Con chim quyên đứt nhượng giã lá cam tiên
Em hỏ anh ai đúc Phật phá tiền
Ai chém cha giết chú nói liền em nghe
- Đầu lan nữ thị hai người
Phá tiền đúc Phật sách thời còn ghi
Đá vàng tạc chữ trí tri
Đến nơi hắc ám về nhà minh sinh
Ai trung bằng hoàng tử Anh
Chém cha giết chú tung hoành nghênh ngang
Chém rồi hai nước bình an
Cho nên anh phải tìm đàng xuất gia
Thân em phụ nhơn đặng quá đàn bà
Em biết đâu cõi Phật em mà hỏi anh
Chính Trị Miền Trung, Khánh Hòa 8667
Mình rồng đuôi phụng le the,
Mùa xuân ấp trứng mùa hè nở con.
Mở mang mang chạy lên rừng,
Ta hay mang chạy ta đừng mở mang.
Chính Trị Miền Nam, 4069
Hoạt đầu chính trị Chính Trị Đại Chúng 647
Chánh qui thằng giết thằng chừa
Ba mươi diệt sạch cho vừa lòng dân
Chính Trị Đại Chúng 2329
Dù cho đế quốc trăm tay
Quyết không chia được đất nầy làm hai
Cho dù cạn nước Đồng Nai
Nát Chùa Thiên Mụ mới phai lời nguyền
Chính Trị Đại Chúng 6613
Nhổ cỏ nhổ cả rễ Chính Trị Đại Chúng 8373
Mễ tận dân tàn (*) Chính Trị Đại Chúng 434
Một đời được mấy anh hùng
Một nước có mấy đức ông trị vì!
Chính Trị Đại Chúng 2482