Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tang Chế

Mình sinh đã có con trai
Giá triệu con gái, quan tài nàng dâu
Xem: 6389
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ba năm hăm bảy tháng chàng ơi
Bao giờ cỏ mọc cho tôi đi lấy chồng?
Tang Chế Đại Chúng 1482
Anh thác rồi được chữ hiển vinh
Bỏ em ở lại linh đinh một mình
Tang Chế Đại Chúng 7045
Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời
Tang Chế Đại Chúng 4210
Lễ bái quan Tang Chế Đại Chúng 10098
Lá vàng còn ở trên cây (2)
Lá xanh rụng xuống trời ơi hỡi trời
Tang Chế Đại Chúng 1895
Ai chết trước thì được ấm mồ Tang Chế Đại Chúng 6662
Tưởng rằng khăn trắng có tang (2)
Ai ngờ khăn trắng, điểm trang kén chồng
Tưởng rằng khăn trắng thêm duyên
Ai ngờ khăn trắng, không tiền nhuộm nâu!
Chợ phiên bảy dãy hàng nâu
Để cô khăn trắng ruột đau quằn quằn
Tang Chế Đại Chúng 1311
Lễ đại liệm Tang Chế Đại Chúng 4441
Mồ chồng chưa khô ngọn cỏ Tang Chế Đại Chúng 5859
Ai chỉ Tang Chế Đại Chúng 10311
Ba năm tang chế mãn nguyền,
Đầu dơ em gội, chuỗi chuyền em đeo.
Tang Chế Miền Nam, 1129
Thờ chồng nuôi con Tang Chế Đại Chúng 4582
Làm Tuần Tang Chế Đại Chúng 6639
Ba năm tang chế chịu chung,
Mũ rơm anh đội, áo mùng em mang.
Tang Chế Miền Trung, Phú Yên, 7041
Con cò mắc rò mà chết (2)
Con quạ ở nhà mua nếp làm chay
Cu cu đánh trống bằng tay
Chào mào đội mũ làm thầy đọc văn
Chiền chiện vừa khóc vừa lăn
Một bầy se sẻ bịt khăn cho cò
Tang Chế Đại Chúng 6663
Anh ơi! anh đợi tôi cùng
Tôi còn đốt mã cho chồng tôi đây
Tang Chế Đại Chúng 5966
Một mai bóng xế cội tùng
Mũ rơm ai đội, áo thùng ai mang ?
Tang Chế Miền Nam, Tiền Giang 7466
Lẽ thì anh chẳng để tang
Để năm ba tháng để nàng tủi thân
Tang Chế Đại Chúng 6845
Ba năm là mấy chàng ơi
Người lại thương người ai mãi thương ma.
Tang Chế Đại Chúng 4350
Ba năm tang chế mãn rồi,
Đầu dơ em gội vòng thời em đeo.
Tang Chế Miền Nam, 4687