Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Quan Quyền

Một đời làm hại (làm lại) bại hoại ba đời
Xem: 478
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Giàu ba mươi sáu phố phường
Chẳng bằng ông huyện ở làng Kiều Mai.
Quan Quyền Miền Bắc, Hà Nội 1150
Kể từ lính mộ ra đi
Ở nhà nhiều nỗi sầu bi thất tình
Sự này bởi tại triều đình
Đêm nằm nghĩ lại phận mình gian nan.
Quan Quyền Miền Trung, Huế 3203
Phụ mẫu chi dân Quan Quyền Đại Chúng 5212
Cậu cai nón dấu lông gà
Ngón tay đeo nhẫn, mặn mà dương oai (*)
Ba năm được một chuyến sai
Áo ngắn đi mượn áo dài đi thuê!
Quan Quyền Miền Bắc 6787
Tham quan ô lại Quan Quyền Đại Chúng 2840
Chưa hiểu rõ vua, hãy xem những bề tôi thân cận Quan Quyền Miền Nam, An Giang 5076
Quan văn lục phẩm thì sang
Quan võ lục phẩm thì mang gươm hầu
Quan Quyền Đại Chúng 7391
Con ơi nhớ lấy câu nầy
Cướp đêm là giặc cướp, ngày là quan
Quan Quyền Miền Nam, Vĩnh Long 2142
Anh đi võng giá lá diềm
Ghẹo em, em ghẹo lại, chớ quan quyền mực (mặt) kệ anh
Quan Quyền Miền Trung, Phú Yên, 4853
Lễ lộc mang đến cửa quan
Khác nào như thể mang than đốt lò.
Quan Quyền Đại Chúng 531
Công bộc Quan Quyền Đại Chúng 6080
Tướng chuộng nhiều quan
Dân chuộng nhiều người
Quan Quyền Đại Chúng 6052
Hái dâu chi nắng cô ơi
Lại đây quan lớn cho đôi khuyên vàng
- Vải bô phận gái cơ hàn
Hái dâu nuôi mẹ không màng của ông
Quan Quyền Miền Nam, Bến Tre 9984
Quan văn mất một đồng tiền
Xem bằng quan võ mất quyền quận công
Quan Quyền Đại Chúng 1089
Chồng quan đi võng hai hàng,
Đi gươm bốn cặp đi tàng bốn bông.
Quan Quyền Miền Nam, Lục Tỉnh 2714
Dù em buôn bán xa gần
Làm sao tránh khỏi cửa tuần, cửa môn?
Quan Quyền Đại Chúng 8093
Em là con gái đồng trinh
Em đi bán rượu qua dinh ông Nghè
Ông Nghè sai lính ra ve
- Trăm lạy ông Nghè, em đã có con !
- Có con thì mặc có con
Thắt lưng cho tròn, mà lấy chồng quan
Quan Quyền Đại Chúng 4344
Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức Quan Quyền Miền Trung 5258
Ăn hối lộ Quan Quyền Đại Chúng 3372
Làm quan muốn sang bán hàng muốn đắt Quan Quyền Đại Chúng 8346