Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Móc

Nào ai đã lấy ai đâu
Mà con nhái bén đập đầu ra ghen?
Xem: 8495
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Đã có mắt thì xem đàng
Có phải cận thị ngó quàng ngó xiên
Trách Móc Đại Chúng 369
Bậu đừng nghe tiếng thị phi,
Thủy chung anh giữ vẹn tròn nghì sắt son.
Trách Móc Miền Nam, 4465
Anh nghe lời ai quăng tên, bẻ ná
Giận ai quăng khóa, bẻ chìa
Tiền nhựt gá dươn (duyên) chồng vợ như tờ giấy trải
Hậu nhựt loan cách phụng lìa tại ai!
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 3551
Buổi chợ đông con cá đồng anh chê lạt
Tan chợ rồi con tép bạc anh cũng khen ngon
Trách Móc Miền Nam, An Giang 2677
Lỗi nhịp trống, lỗi niềm phu phụ
Lỗi trường canh lại lỗi nhịp đờn
Gá dươn chồng vợ sao nay anh giận mai hờn bỏ nhau.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 6264
Đường Quảng Nam rộng đà quá rộng
Nẻo Bắc Kỳ xa đã quá xa
Anh làm chi mỗi tháng mỗi ra
Cho em chịu khổn cả ba bốn ngày
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 6248
Liễn treo ba phía trong đình
Chữ vàng chưa lợt sao mình vội quên
Đường sanh tử như mũi tên
Ở gàn không dám xuống lên cho thường
Trách Móc Đại Chúng 7939
Liệu bề đạt được thì thương
Đừng gầy rồi bỏ thế thường người chê
Trách Móc Đại Chúng 5937
Trách mẹ với cha chớ qua không trách bậu
Cha mẹ ham giàu, gả bậu đi xa.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 3533
Anh chê thao anh mặc lụa tơ tằm
Anh xa em không lựa tháng không rằm mà xa
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 6059
Phía bên em trăm việc lo toan,
Phía bên anh có ngó ngàng gì đâu na?
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 3867
Tiếng đồn anh hay chữ
Cho em hỏi thử đôi câu
Chiếc xe ba mươi sáu lá, lá mô đầu rứa anh ?
Trách Móc Miền Trung 6302
Xứ độc địa người đi ít lại
Chốn hiểm nguy có vãng không lai
Anh đi phụ rẫy trúc mai
Bỏ em than vắn thở dài nhớ thương
Trách Móc Đại Chúng 3357
Đường quanh ngõ tắt
Tới đây hỏi gắt bạn chung tình,
Điểu xa mai tại nhạn, tui xa mình tại ai?
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 4008
Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng
Bởi anh bạc trước, sau đừng trách em.
Trách Móc Đại Chúng 1243
Cầu cao ván yếu ngựa chạy tứ linh
Bạn ơi đi đâu mà tăm tối một mình
Không ngờ bạn lại có tư tình với ai
Trách Móc Miền Nam, An Giang 845
Trăng rằng trăng chẳng nguyệt hoa
Sao trăng chứa cuội trong nhà hở trăng?
Trách Móc Đại Chúng 2403
Trách ai tham đó bỏ đăng
Bần khinh phú trọng nên chăng bạn tình
Trách Móc Miền Nam, An Giang 4849
Mồ cha không khóc lại đi khóc đống mối
Mả mẹ không khóc, lại đi khóc bối bòng bong!
Trách Móc Đại Chúng 5068
Anh đừng môi miếng, miếng môi, (2)
Ở đây nói vậy, chớ có đôi ở nhà.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 5126