Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Thắng Tích

Nay mười tư mai lại rằm
Ai muốn ăn oản thì năng lên chùa
Lên chùa thấy tiểu mười ba
Thấy sư mười bốn vãi già mười lăm
Mong sao một tháng đôi rằm
Trước là lễ Phật sau thăm vãi già
Xem: 3396
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
An Nhơn có tháp Mò O
Có chùa Thập Tháp có đò Trường Thi
Thắng Tích Miền Trung, Bình Định 6095
Bên đây sông có lập cái huyện Hà Đông
Bên kia sông có lập một cái chùa Tây Thiện
Huyện Hà Đông có Quan Công ngồi xử kiện
Chùa Tây Thiện có lắm kẻ tu hành
Cây khô tuốt lá bẻ nhành
Anh không bỏ bậu, bậu đành bỏ anh.
Thắng Tích Miền Nam, An Giang 1932
Gái chưa chồng chơi hang Cắc Cớ
Trai chưa vợ tới Hội Chùa Thầy
Thắng Tích Đại Chúng 7841
An Dân, Xuân Thọ chia hai
Chỉ vì cái đỉnh Xuân Đài làm ranh
Thắng Tích Miền Trung, Phú Yên 1139
Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ
Xem cầu Thê Húc xem chùa Ngọc Sơn.
Đài Nghiên Tháp Bút chưa mòn
Hỡi ai xây dựng nên non nước này
Thắng Tích Đại Chúng 647
Chùa Quỳnh có khánh đá chuông đồng,
Ai tu thì trả của chồng mà tu.
Thắng Tích Miền Bắc, Hà Nội 5220
Nhất cao là núi Tản Viên
Nhất sâu là vũng Thủy Tiên cửa Vừng
Thắng Tích Đại Chúng 7889
Nha Trang đến Chụt không xa
Kẻ vô mua nệm, người ra bán buồm
Thắng Tích Miền Trung, Khánh Hòa, Nha Trang 7756
Khánh Hòa là xứ Trầm Hương
Non cao biển rộng người thương đi về
Yến sào mang đậm tình quê
Sông sâu đá tạc lời thề nước non
Thắng Tích Miền Trung, Bình Định, Khánh Hòa 9473
Cổ Loa là đất đế kinh
Trông ra lại thấy tòa thành tiên xây
Thắng Tích Miền Bắc, Hà Nội 4246
Đòn rằng Chợ Giám vui thay
Bên đông có Miếu bên tây có chùa
Giữa làng có điện thờ vua
Đôi giòng nước chảy đò đưa dập dềnh
Thắng Tích Đại Chúng 10014
Nhất cao là núi Tân Viên (3)
Bình yên vạn sự là tiên trên đời,
Thắng Tích Đại Chúng 5684
Lặc lìa biển trải thảm xanh
Lô nhô sóng bạc trổ cành hoa tươi
Vườn hoa bướm lượn thảnh thơi
Gió đưa buồm trắng ra khơi châ.p chờn
Thắng Tích Miền Trung 1861
Chớ khinh chùa Thích không thờ (*)
Mà đem oản chuối cúng nhờ gốc cây
Thắng Tích Đại Chúng 8995
Bối Khê, Tiên Lữ, chùa Thầy
Đẹp thì tuyệt đẹp, chưa tầy chùa Hương
Thắng Tích Đại Chúng 4520
Nhớ ai như nhớ Nghĩa Hành
Nhớ phiên Tam Bảo không đành không đi
Thắng Tích Miền Trung, Quảng Ngãi 6396
Ai về Xóm Bóng quê nhà
Hỏi thăm điệu múa dâng Bà còn không?
Thắng Tích Miền Trung, Khánh Hòa 405
Nhất cao là núi Ba Vì (3)
Anh còn leo được huống gì đồi con
Thắng Tích Đại Chúng 4641
Con cò bay lả bay la (2)
Bay ra cửa bề bay về Đồng Đăng
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mãi vui quên hết lời em dặn dò
Gánh vàng đi dổ Sông Ngô
Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Tương
Thắng Tích Đại Chúng 6181
Dù cho đế quốc trăm tay
Quyết không chia được đất nầy làm hai
Cho dù cạn nước Đồng Nai
Nát Chùa Thiên Mụ mới phai lời nguyền
Thắng Tích Đại Chúng 1960