Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Móc

Ngó lên liễn dán thơ đề,
Trách người quân tử không hề vãng lai.
Xem: 9052
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Anh đừng nghi bảy ngờ ba
Nhà em buôn bán kẻ ra người vào
Thục nữ khôn mến khách trọng đào Tình chàng nghĩa thiếp lẽ nào anh quên
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 7912
Mồ cha ai (Trách ai nỡ) đốn cây bần
Chẳng cho ghe cá đậu gần ghe tôm
Trách Móc Đại Chúng 3933
Bậu đừng phiền não mà hư
Anh về thưa thật mẫu từ anh hay
Trách Móc Miền Nam, 6468
Lúc sống, thời chẳng cho ăn,
Đến khi thác xuống, làm văn tế ruồi.
Trách Móc Đại Chúng 10021
Liễn treo ba phía trong đình
Chữ vàng chưa lợt sao mình vội quên
Đường sanh tử như mũi tên
Ở gàn không dám xuống lên cho thường
Trách Móc Đại Chúng 7939
Liệu bề đát đặng thì đan,
Gầy ra bỏ đó, thế gian họ cười.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 1073
Chàng đi Vạn Hoạch chàng ơi
Con chàng bỏ lại ai nuôi cho chàng?
Trách Móc Đại Chúng 4130
Mình nói dối (với) ta mình hãy còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi xách (gánh) nước rửa (tắm) cho con mình
Trách Móc Đại Chúng 7875
Phụng Hoàng đậu nhánh cẩm lai (5)
Trách lòng người nghĩa nói sai lời thề
Đường đi Kinh Xáng dầm dề
Gởi thơ anh sợ lạc, gởi lời anh sợ quên.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 4264
Đấy còn không đây cũng còn không
Đấy kén vợ đẹp, đây trông chồng giàu
Chuộng chuối chuối lại cao tàu
Thương anh anh lại ra màu làm cao
Xin đừng bắc bậc làm cao
Phèn chua em đánh nước nào chẳng trong.
Trách Móc Đại Chúng 3652
Con dao vàng rọc lá trầu vàng
Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa
Trách Móc Miền Nam, An Giang 4693
Trách ai cưa ván bỏ bìa
Khi thương, thương vội, khi lìa, lìa xa
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 3874
Một bạn chối không, hai bạn chối không
Thuyền nào chèo chống biển đông
Thuyền nào rước khách giữa sông giang hà
Có, không anh chịu phắt đi mà
Con trâu băng ruộng sạ dấu mà còn đây
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 7283
Trống làng ai dám đánh thùng
Bậu không, ai dám giở mùng chun vô.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 4256
Giả bán nem anh thèm rượu lạt
Rượu lạt hết rồi người bạc hết thương.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 5849
Khen ai khéo xé khăn vuông
Khéo đột chỉ tím, khéo luồn chỉ xanh.
Khăn vuông bốn góc rành rành
Ở giữa con nhạn bốn vành thêu hoạ
Khăn này chính thực của ta
Từ ngày mình lấy xót xa trong lòng.
Bây giờ vợ mới gặp chồng
Xin em trao lại khăn hồng cho anh.
Khen ai ở bạc như chàng
Đương cơn sóng gió chia vàng giữa sông.
Ví dù chàng ở có công
Thì em lập miếu giữa sông mà thờ.
Trách Móc Đại Chúng 4477
Anh không nhớ khi têm trầu bằng cái lông nhím
Anh không nhớ khi ngồi bụi chim chim
Thò tay gút lá lại thêm khóc thầm
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 2834
Ai đem con sáo sang sông (2)
Sáo ăn hết tép, sáo vùng bay đi.
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 9265
Một mình chong ngóc em chờ
Canh ba rồi lại đến giờ canh năm.
Tiếng gà gáy gắt lại khao,
Bóng anh ở tận nơi nào biệt tăm.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 8867
Đào lý một cành, tơ trúc phiếm loan,
Ban tối hôm qua, nguyệt lặn, bóng ông sao tàn.
Đêm khuya thanh vắng,
Khách hồng nhan lững lờ.
Trách Móc Miền Nam, 5959