Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhân Cách

Ngôn bất quá hành
Xem: 3587
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ba đào sóng gió chuyển lay
Mà thuyền đến bến rõ tay anh hùng
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long 3068
Ăn uống nhồm nhoàm là phàm phu tục tử Nhân Cách Miền Trung, Phú Yên 8049
Ấm ớ không đâu vào đâu Nhân Cách Đại Chúng 6726
Buông rông thả dài Nhân Cách Đại Chúng 5112
Nhân hiền tại mạo, trắng gạo ngon cơm Nhân Cách Đại Chúng 5189
Đàn ông đóng khố đuôi lươn
Đàn bà mặc yếm hở lườn mới xinh.
Nhân Cách Đại Chúng 7011
Người ngay, mắt ngó thẳng, hiền
Láo liên, liếc trộm là phường gian manh
Nhân Cách Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 6492
Tưởng rằng củi mục dễ đun
Ngờ đâu củi mục khói um cả nhà.
Nhân Cách Đại Chúng 4862
Dở ngô dở ngọng Nhân Cách Đại Chúng 10060
Người khôn không nỡ roi đòn
Một lời nhè nhẹ hãy còn đắng cay
Nhân Cách Đại Chúng 2545
Một năm một tuổi nó đuổi xuân đi
Cái già xồng xộc, nó thì theo sau!
Vì sương nên núi bạc đầu,
Vì trời mưa nắng cho rầu rĩ hoa
Nhân Cách Đại Chúng 6581
Ngôn dực trường phi Nhân Cách Đại Chúng 7959
Ăn no béo mỡ Nhân Cách Đại Chúng 4437
Kìa ai lào lạo ngoài da
Mà trong rỗng tuếch như hoa muốn rừng
Nhân Cách Đại Chúng 3369
Những người hiếu đễ trung trinh
Vẻ vang tiên tổ, hiển vinh họ hàng
Nhân Cách Đại Chúng 8699
Ăn cơm tao, mày khổng biết lo,
Chẳng thà tao cho chó ăn no giữ nhà.
Nhân Cách Miền Trung, Phú Yên, 4384
Người không nhân như cây bàng không rễ
Thương người như thể thương thân
Phải luôn "Tích đức tu thân" (*)
Hết cơn hoạn nạn tới tuần hiển vinh
Nhân Cách Đại Chúng 1258
Sáng trong hơn cả trăng rằm
Tóc phai, da sạm tháng năm không màng
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long 7523
Người khôn ăn nói nửa chừng
Để cho người dại nửa mừng nửa lo
Nhân Cách Đại Chúng 2646
Người khôn không nói dại
Người dại hay nói càn.
Nhân Cách Đại Chúng 1513