Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Ước Mơ

Người chê đã có anh yêu
Nhan sắc mà nỡ bỏ liều sao em ?
Xem: 7071
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Anh có vợ trước lời giao ước,
Em có chồng sau đặng chữ vinh quang,
Mai sau có trát về làng,
Bớ anh, xe cát làm đàng em đi.
Ước Mơ Miền Nam, Vĩnh Long 1098
Bao giờ cho hương bén hoa,
Khăn đào bén túi, cho ta bén mình.
Thuyền không đậu bến Giang đình,
Ta không, ta quyết lấy mình làm đôi.
Ước Mơ Miền Nam, 884
Phải chi cao đất thấp trời
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời thế nao
Ước Mơ Đại Chúng 686
Ước gì ta được quần thâm
Thì ta làm cỗ mười mâm bánh dày
Bánh chưng cho lẫn bánh dày
Giò hoa chả lụa ta bầy lên trên.
Quang nong tám rẻ cho bền
Mượn người cho khoẻ gánh lên họ hàng.
Ước Mơ Đại Chúng 8554
Phải chi lấy được vợ vườn
Tập đi cầu khỉ thêm đường dọc ngang
Ước Mơ Đại Chúng 6145
Bao giờ cho gạo bén sàng, (2)
Cho trăng bén gió, cho anh lấy nàng
Ước Mơ Đại Chúng 7355
Ước gì anh hóa ra vàng
Em hóa ra bạc đôi đàng tốt tươi
Ước Mơ Đại Chúng 378
Muốn cho sông cạn đất liền
Kẻo anh đi lại tốn tiền đò ngang
Ước Mơ Miền Nam, Đồng Tháp 1217
Ước gì em hóa ra tranh
Anh hóa ra bút vẽ cành hoa mai
Ước Mơ Đại Chúng 4886
Phải chi sông cái có cầu,
Em qua em giải cơn sầu cho anh.
Ước Mơ Miền Nam, 5069
Cả đời khốn khổ chua cay
Ước sao chỉ được một ngày làm vua
Ước Mơ Đại Chúng 5497
Phải chi lên đặng ông trời
Hỏi xem duyên nợ đổi dời về đâu
Ước Mơ Miền Trung 2896
Phải chi lên đặng Ngọc Hoàng (5)
Anh coi sổ bộ xem duyên nàng về ai
Ước Mơ Đại Chúng 10215
Muốn cho trong trúc ngoài tre
Phá đi một lũy mà nghe em đàn.
Ước Mơ Đại Chúng 3097
Nghiêng mình nằm xuống nệm loan
Ngủ quên một giấc bạn vàng có đôi
Ước Mơ Đại Chúng 1082
Phải chi cắt ruột đừng đau
Để tôi cắt ruột trao anh mang về
Ước Mơ Đại Chúng 3012
Trên trời có đám mây xanh (4)
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì ta lấy được nàng
Hà Nội, Nam Ðịnh sửa đàng rước dâu
Thanh Hóa cũng đốn trầu cau
Nghệ An thì phải thui trâu mổ bò
Phú Thọ quạt nước hỏa lò
Hải Dương rọc lá giã giò gói nem
Tuyên Quang nấu bạc đúc tiền
Ninh Bình dao thớt Quảng Yên đúc nồi
An Giang gánh đá nung vôi
Thừa Thiên Đà nẵng thổi xôi nấu chè
Quảng Bình Hà Tĩnh thuyền ghe
Đồng Nai Gia Định chẻ tre bắc cầu
Anh mời khắp nước chư hầu
Nước Tây nước Tàu anh gởi thư sang
Nam Tào Bắc đẩu dọn đàng
Thiên Lôi La Sát hai hàng hai bên
Ước Mơ Đại Chúng 9508
Dù ai cho bạc cho vàng,
Chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay.
Dù ai cho nhẫn trao (bạc cầm) tay
Không bằng được thấy chàng ngay bây giờ
Ước Mơ Miền Nam, 2051
Nghe anh phân lại hãn
Em cũng mảng ước lần
Phải chi Trời khiến ở gần
Sớm trưa hóa tảo bán tần kính dưng
Ước Mơ Đại Chúng 4645
Bao giờ cho đặng xum vầy
Giao hoan đôi mặt dạ này mới vui
Ước Mơ Đại Chúng 4147