Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tu Thân

Người đời ai có dại chi,
Khúc sông eo hẹp phải tùy khúc sông.
Xem: 9490
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thà rằng biệt tích chi đồ
Càng trông càng thấy cảnh chùa mà thương
Tu Thân Đại Chúng 7063
Làm người giữ trọn đạo ba
Sau dầu có thác cũng là thơm danh
Tu Thân Đại Chúng 9108
Chữ nhân là chữ tương vàng (2)
Ai mà nhân được thì càng lất lây
Tranh quyền cướp nước gì đây,
Coi nhau như bát nước đầy thì hơn.
Tu Thân Đại Chúng 8842
Một điều nói dữ Tu Thân Đại Chúng 5935
Hữu phước hữu phần Tu Thân Đại Chúng 3851
Bất bình cũng cứ dửng dưng
Cũng đừng liếc xéo, cũng đừng cười khinh
Tu Thân Đại Chúng 2077
Có thân thì có khổ, có khổ mới nên thân Tu Thân Đại Chúng 6565
Ở đời Kiệt Trụ sướng sao
Có rừng nem béo, có ao rượu đầy
Ở đời Nghiêu Thuấn khổ thay
Giếng đào mà uống, ruộng cày mà ăn
Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên
Đi chùa đi chiền bán thân bất toại
Tu Thân Đại Chúng 4374
Làm người có miệng có môi
Khi buồn thì khóc, khi vui thì cười
Tu Thân Đại Chúng 4046
Người dưng có ngãi thì đãi người dưng
Anh em bất nghĩa thì đừng anh em.
Tu Thân Đại Chúng 7447
Non cao vẫn có người (lối) trèo
Đường dù hiểm nghèo vẫn có người (lối) đị
Tu Thân Đại Chúng 1923
Ai ơi! ăn ở cho lành
Tu thân tích đức để dành về sau
Tu Thân Đại Chúng 4031
Mình xanh tay đỏ bút chì
Cơm lương với muối sống thì là may
Người đời khác thể phù du
Sớm còn tối mất công phu lỡ làng
Tu Thân Đại Chúng 4540
Người đời phải biết luận suy
Khúc sông eo hẹp, phải tùy khúc sông.
Tu Thân Đại Chúng 2812
Chịu khó mới có mà ăn
Đi lâu xa đâu cũng tới
Tu Thân Đại Chúng 1411
Ở đời chẳng biết sợ ai
Sợ thằng say rượu nói dai cả ngày
Tu Thân Đại Chúng 3825
Lễ thầy đạo, gạo thầy tu Tu Thân Đại Chúng 7634
Nằm gai nếm mật Tu Thân Đại Chúng 5786
Lui về quét dọn chùa chiền
Sửa sang Phật tự để bạn hiền vô tu
Tu Thân Đại Chúng 5231
Cải ác tòng thiện Tu Thân Đại Chúng 8023